Afbeelding
Foto: Pixabay,

260 nieuwe woningen in Venray gerealiseerd

Algemeen

Venray werkt de komende jaren aan een inhaalslag op de woningmarkt. De eerste jaren wil de gemeente 200 nieuwe woningen per jaar realiseren. In 2022 is dit met 260 nieuwe woningen ruimschoots gelukt.

De inhaalslag moet bijdragen aan de ambitie voor de lange termijn. Voor 2035 wil gemeente Venray 2000 woningen realiseren, waarvan 50% in het betaalbare segment. Om de voortgang te monitoren heeft Venray een Meerjarig woningbouwprogramma (WBP) ontwikkeld. Het geeft inzicht in de voortgang van de nieuwbouw, de verdeling per kern en de samenstelling van de woningvoorraad. In 2023 en 2024 wordt het – mede gelet op de ontwikkelingen in de woningmarkt – een grote uitdaging om deze ambitie te halen. Om de woonopgave en ambities te realiseren, ontwikkelt de gemeente een woningmarktstrategie. Deze strategie bevat een ‘toolkit’ met verschillende instrumenten en mogelijkheden voor het verkrijgen van de benodigde bouwlocaties om (extra) woningen te realiseren. “Deze instrumenten zijn van belang bij het realiseren van de juiste woning, op de juiste plek, voor de juiste doelgroep”, aldus wethouder Jenneskens. Naar verwachting wordt de woningmarktstrategie in het derde kwartaal van 2023 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Uit de krant