Afbeelding
Foto: Antoon Jeuken

Nieuwe plannen voor plek voormalig postkantoor

Algemeen Venray

Op de plek van het voormalig postkantoor op de hoek van de Patersstraat en Poststraat komt een nieuw gebouw met maximaal 24 appartementen en een eigen ondergrondse parkeergarage. Dinsdag 27 september stemde het college van B&W in met het bestemmingsplan wat dit mogelijk moet maken. Op 1 november vergadert de gemeenteraad over dit voorstel.

Het plan richt zich op de hoek van de Patersstraat en Poststraat in het centrum van Venray, waar nu nog het voormalige postkantoor staat. Wethouder Jan Jenneskens: “Het uitwerken van de plannen voor de nieuwbouw heeft enkele jaren in beslag genomen, omdat er uiteraard zorgvuldig moest worden gekeken naar de invulling van deze markante plek in het centrum van Venray. Met deze ontwikkeling komen we weer een stap dichter bij het realiseren van onze woonambities voor Venray.”

Het ontwerp
Het gebouw bestaat uit twee delen, zowel aan de Poststraat als de Patersstraat, die met elkaar verbonden zijn door een hoger hoekelement waarin zich de hoofdingang en enkele appartementen bevinden. In het ontwerp wordt ook ruimte gereserveerd voor groen aan de gevels en op de binnenplaats aan de achterzijde. Door de initiatiefnemers is onderzocht of het mogelijk zou zijn om (delen van) het pand te bewaren, maar dit bleek onder meer vanwege de bouwkundige staat ervan niet realistisch en ook financieel onhaalbaar. Het ontwerp voor het nieuwe gebouw is uitgewerkt in overleg met de gemeente en de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK).

Vervolg
Het voorstel wordt op dinsdag 11 oktober besproken in de commissie Wonen. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de raad kunnen de initiatiefnemers van het plan verder met de uitwerking van de definitieve gebouwontwerpen en kunnen zij starten met de realisatie van dit nieuwbouwproject.

Uit de krant