Paul van Meegeren (links) en Nico Nelissen houden de verwoestingskaart van Venray vast.
Paul van Meegeren (links) en Nico Nelissen houden de verwoestingskaart van Venray vast. Foto: Historisch Platform Venray

Wederopbouw van Venray

Algemeen Cultuur en Uitgaan Venray

In zaal Odeon in Venray was onlangs een voordracht over het onderwerp Wederopbouw. De bijeenkomst werd georganiseerd door LGOG Kring Venray en vanwege de coronabeperkingen werd de bijeenkomst twee keer uitgesteld. Deze voordracht was georganiseerd in het kader van de herdenking van 75 jaar bevrijding. 

Het thema Wederopbouw was gekozen omdat Venray door oorlogsgeweld in 1944 voor een groot deel verwoest werd en er nadien wederopbouw moest plaatsvinden. De voordracht kreeg vorm door middel van een duopresentatie door prof. dr. Nico Nelissen en drs. Paul van Meegeren. Nelissen benaderde de wederopbouw vanuit wetenschappelijk perspectief. Hij constateerde dat na oorlogshandelingen of natuurrampen op veel plaatsen sprake was en is van wederopbouw. Hij vroeg zich af wat de kenmerken van de wederopbouw projecten eigenlijk zijn. Welke overeenkomsten zijn er of waarin verschillen ze? Hoe zijn die overeenkomsten of verschillen te verklaren? Hij merkte op dat wederopbouw zelden onderwerp van wetenschappelijke en vergelijkende studie is geweest. Hij heeft er een begin mee gemaakt. En dat begint met het definiëren van het begrip Wederopbouw. 

Dat is niet eenvoudig. Helder is dat wederopbouw feitelijk een heel breed begrip is. Het is in ieder geval meer dan het bouwen van huizen en fabrieken. Wederopbouw heeft óók betrekking op hereniging van gezinnen en families, op drinkwatervoorziening, voedselvoorziening, onderwijs, transport, gezondheidszorg, openbaar bestuur en nog veel meer. Hij legde tijdens zijn voordracht het accent op stedenbouw en architectuur, beseffend dat deze slechts onderdelen zijn van het begrip wederopbouw. Hij behandelde deze avond het begrip wederopbouw dus niet in de volle breedte. Nelissen legde uit dat de wederopbouw van een stad of dorp beoordeeld kan worden aan de hand van de volgende objectieve criteria als de aard van de verwoesting, aard van de stedenbouw, aard van de architectuur en de aard van de regie.

Lees meer in Peel en Maas van woensdag 4 mei.

Uit de krant