<p>Derdejaars verzorgden een diner in de professionele keuken en restaurant van ROC De Leijgraaf in Cuijk.&nbsp;</p>

Derdejaars verzorgden een diner in de professionele keuken en restaurant van ROC De Leijgraaf in Cuijk. 

(Foto: Metameer jenaplan Boxmeer)

Méérweek op Metameer jenaplan Boxmeer

De leerlingen van Metameer jenaplan Boxmeer hebben de eerste periode van dit schooljaar afgesloten met een méérweek. Tijdens de méérweek staan de vier basisactiviteiten binnen het jenaplanonderwijs op Metameer centraal. Dit zijn gesprek, spel, werk en vieren. 

De leerlingen kregen een scala aan activiteiten op deze gebieden aangeboden. Tijdens alle activiteiten stond de relatie van de leerling met zichzelf, de ander én de wereld om zich heen centraal. Door de combinatie van activiteiten en toetsen leren leerlingen onder andere samenwerken, iets creëren, presenteren en hun successen vieren. Essenties die in het jenaplanonderwijs op Metameer telkens terugkomen. 

Betrokkenheid
De relatie met de ander en de wereld stond centraal in de gastlessen. De gastles vanuit de Gender & Sexuality Alliance (GSA) om identiteit en diversiteit in het kader van burgerschap te bespreken maakte grote indruk op de leerlingen. Maartje van de Kerkhof, sectordirecteur Metameer jenaplan: “Hoe belangrijk is het om te leren luisteren en kijken zonder meteen een oordeel te geven of te veroordelen. Belangstelling tonen voor elkaar en oprecht luisteren dat is de essentie.”

Daarnaast was er een gastles van defensie waarbij de leerlingen een kijkje kregen achter de schermen van defensie en een gastles vanuit het project Fairtrade. Tot slot vonden gastlessen van ProDemos plaats, met in een aantal lessen de hulp van burgemeesters, om leerlingen te informeren over de gemeentelijke herindelingsverkiezingen en om het democratisch bewustzijn van jongeren te vergroten.

Actief bezig
Africa United verzorgde een aantal workshops kunst en cultuur, zoals djembé en Afrikaanse dans. In de voorstelling Geh@ckt werden de leerlingen gewezen op het goed omgaan met en de gevaren van online media. Maar de leerlingen verzorgden ook zelf voorstellingen vanuit hun kunstvak in De Weijer. Tevens waren de brugklassers actief bezig in het Brestbos. In het kader van voeding werd ook een gezond diner verzorgd door derdejaars voor ouders in de professionele keuken en restaurant van ROC De Leijgraaf in Cuijk. Van andere derdeklassers werden de hersenen gezond getraind met een ‘pubquiz battle’. De tweedeklassers brachten in het kader Mens en Natuur voor de eerste keer een bezoek aan een agrarisch bedrijf om te kijken waar het voedsel dat ze geserveerd krijgen vandaan komt.

Dit is een gratis artikel van de redactie van Peel en Maas TV. Niet al onze artikelen zijn gratis te lezen. Deze zogenaamde premium artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen Venrays nieuws maken. Wilt u al het Venrayse nieuws lezen? Neem dan een abonnement op Peel en Maas. U kunt dan een papierenkrant incl. digitaal abonnement nemen of alleen een digitaal abonnement. Zo kunnen wij ook in de toekomst het Venrayse nieuws op journalistiek verantwoorde wijze voor u publiceren. Wilt u toegang tot de exclusieve content van Peel en Maas? Klik dan hier

Meer berichten