Rechtbank: negen maanden cel voor tbs'er De Rooyse Wissel.
Rechtbank: negen maanden cel voor tbs'er De Rooyse Wissel. Foto: depositphotos

Celstraf voor tbs’er wegens aanranding

Algemeen Oostrum

Een 42-jarige tbs’er is door de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot negen maanden gevangenisstraf wegens het aanranden van drie minderjarige meisjes in het centrum van Venray. De man pleegde de feiten toen hij op onbegeleid proefverlof was vanuit tbs-kliniek De Rooyse Wissel in Oostrum. De uitspraak is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.


De man randde de minderjarige slachtoffers op 19 juni van dit jaar aan. De slachtoffers waren op dat moment 11, 13 en 5 jaar oud. De veroordeelde verblijft vanaf 2008 in een tbs-kliniek. Sinds de verdachte in de tbs-kliniek verblijft hebben zich meerdere delictgerelateerde incidenten voorgedaan, waaronder in 2013 toen hij werd veroordeeld voor het bezit van kinderporno. De verdachte is destijds eveneens verminderd toerekeningsvatbaar bevonden.

De geestvermogens van de verdachte zijn in 2005 in rapporten beschreven. Deskundigen concludeerden destijds in die rapporten dat bij de man sprake is van een pedofiele stoornis en van een persoonlijkheidsstoornis met afhankelijke, ontwijkende (vermijdende), antisociale en narcistische trekken. Gezien de stoornissen en de centrale rol van die stoornissen adviseerden de deskundigen om de zedenfeiten waar de verdachte toen van verdacht werd, in verminderde mate aan hem toe te rekenen. De feiten waarvoor de verdachte in het verleden is veroordeeld zijn zedendelicten.

De hoofdbehandelaar en sociotherapeut van de verdachte binnen de tbs-kliniek zijn ter terechtzitting gehoord. Zij hebben verklaard dat de behandeling van de verdachte tot nu toe niet is geslaagd. In de dertien jaren die de verdachte binnen de kliniek verblijft is er bijzonder weinig resultaat bereikt. Het verlofkader van de verdachte is ingetrokken. Er zal worden bekeken of, en zo ja hoe, toekomstige behandeling moet worden aangeboden. Indien dat het geval is wordt de verdachte overgeplaatst naar een andere tbs-kliniek in het land. De behandelprognose is somber, aldus de deskundigen.

De rechtbank stelt op basis van voornoemd consult van het NIFP en de verhoren van de deskundigen ter terechtzitting vast dat de verdachte nog steeds lijdt aan de pedofiele stoornis en persoonlijkheidsstoornis die in 2005 bij hem zijn vastgesteld. Daarnaast concludeert de rechtbank op basis van voorgaande informatie over de verdachte dat er een causaal verband bestaat tussen deze stoornissen en de tenlastegelegde feiten.

‘Jonge meisjes, die nietsvermoedend aan het winkelen waren, werden plotseling op intieme plekken aangeraakt door een wildvreemde man. De verdachte heeft met zijn handelen inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van de slachtoffers en hen bovendien veel schrik en angst aangejaagd. Het handelen van de verdachte zorgt ook voor onrust en ernstige gevoelens van onveiligheid in de maatschappij. De verdachte had voor dit alles kennelijk geen oog’, schrijft de rechtbank onder meer in het eindoordeel.

Uit de krant