Logo peelenmaasvenray.nl
Foto: pixabay

Nieuw accommodatiebeleid voor jeugd en sport

Het accommodatiebeleid voor jeugd en sport in de gemeente Venray is geactualiseerd. Het nieuwe beleid is weer toekomstbestendig en heeft een helder beoordelingskader. Hierdoor is het voor zowel de verenigingen als de gemeente goed toepasbaar in de praktijk. De gemeenteraad moet het nieuwe beleid nog wel vaststellen. Donderdag 14 oktober staat het op de agenda van de commissie Leven. En dinsdag 2 november buigt de raad zich erover. 

Het huidige accommodatiebeleid voor de binnen- en buitensportaccommodaties en de accommodaties voor jeugd is ruim tien jaar oud. Bovendien ontving de gemeente signalen dat het bestaande accommodatiebeleid soms onduidelijk was. Genoeg redenen dus om het beleid te evalueren en te actualiseren.

Gezamenlijk proces
De gemeente heeft een adviesbureau ingehuurd om het huidige aanbod te inventariseren en het gebruik en beheer van de accommodaties in kaart te brengen. Deze gegevens zijn geanalyseerd en vergeleken met de situatie in andere gemeenten in Nederland. Vervolgens heeft veelvuldig en intensief overleg plaatsgevonden met alle betrokkenen. Uiteraard met de gebruikers en beheerders van de accommodaties: de verenigingen en stichtingen. Maar ook beleidsambtenaren en raadsleden zijn betrokken. Al deze bevindingen zijn verwoord in de notitie ‘Actualisatie Accommodatiebeleid sport en jeugd 2021-2025’. Daarbij zijn de goede elementen van het huidige accommodatiebeleid behouden en is deze basis verder verbeterd of aangevuld.

Tennisbanen onderdeel beleid
Een van deze aanvullingen is een bijdrage voor de renovatie van de tennisbanen. De tennisaccommodaties worden in de huidige situatie niet financieel ondersteund door de gemeente Venray. Dat wordt met het nieuwe beleid rechtgezet. In de lijn met andere verenigingen wordt aan de raad voorgesteld om twee derde van de kosten bij te dragen aan de renovatie van de tennisbanen.

Vervolg
Nadat de gemeenteraad het geactualiseerde accommodatiebeleid heeft vastgesteld, gaat de gemeente Venray in gesprek met de gebruikers van de accommodaties. Samen worden dan nieuwe overeenkomsten gesloten.

Dit is een gratis artikel van de redactie van Peel en Maas TV. Niet al onze artikelen zijn gratis te lezen. Deze zogenaamde premium artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen Venrays nieuws maken. Wilt u al het Venrayse nieuws lezen? Neem dan een abonnement op Peel en Maas. U kunt dan een papierenkrant incl. digitaal abonnement nemen of alleen een digitaal abonnement. Zo kunnen wij ook in de toekomst het Venrayse nieuws op journalistiek verantwoorde wijze voor u publiceren. Wilt u toegang tot de exclusieve content van Peel en Maas? Klik dan hier

Meer berichten