Logo peelenmaasvenray.nl
<p>Wethouder Nijkerken: &quot;Doel van deze pilot is ook om meer grip te krijgen op de grote toestroom naar jeugd-GGZ.&quot;</p>

Wethouder Nijkerken: "Doel van deze pilot is ook om meer grip te krijgen op de grote toestroom naar jeugd-GGZ."

(Foto: archief Peel en Maas)

Gemeente Venray start pilot Specialistische Ondersteuner Jeugd

De gemeente Venray start in september 2021 met de pilot Specialistische Ondersteuner Jeugd (SOJ). Dit betekent dat een specialistische ondersteuner de huisartsen en jeugdconsulenten gaat ondersteunen in de zorg voor kinderen en jongeren met psychische problemen. Een SOJ kan ingezet worden wanneer de huisarts of een jeugdconsulent vermoedt dat een jeugdige psychosociale of psychiatrische problemen heeft. De SOJ biedt kortdurende begeleiding om het gezin weer op de rit te krijgen en vanuit eigen kracht weer verder te kunnen. 

De SOJ is universitair opgeleid als (GZ-) psycholoog of orthopedagoog en brengt daarmee specialistische zorg naar de huisartsenpraktijk. Zo nodig stemt de SOJ af met school en andere betrokken zorgverleners. De SOJ gaat in Venray ondersteuning bieden aan twee huisartsenpraktijken (huisartsenpraktijk Antoniusveld en huisartsenpraktijk Wieënhof) en aan de jeugdconsulenten van de gemeente Venray. 

De SOJ analyseert samen met de betrokkenen de vragen en de situatie en zorgt dat het kind op de juiste plek de juiste ondersteuning krijgt. Het uitgangspunt is om kinderen zorg te bieden die zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is. De zorg van de SOJ is laagdrempelig en dicht bij huis voor het kind en zijn of haar gezin. De hulp, ondersteuning en/of zorg wordt hiermee veel doelmatiger. Wethouder Nijkerken over het doel van de pilot: “Door de jeugdconsulenten en huisartsen te laten ondersteunen door een SOJ willen wij expertise op psychische problematiek toevoegen. Doel van deze pilot is ook om meer grip te krijgen op de grote toestroom naar jeugd-GGZ. Maar het belangrijkste blijft natuurlijk dat we het kind en het gezin in een zo vroeg mogelijk stadium op de best passende plek ondersteuning bieden.”

Het project SOJ, waar deze pilot onderdeel van is, is in de regio Noord- en Midden-Limburg een samenwerkingsverband tussen verschillende aanbieders, Provico, Kenniscentrum Kinder- Jeugdpsychiatrie en de gemeente. Het project loopt al in de gemeenten Roermond, Venlo en Horst aan de Maas. Daar blijkt inmiddels een afname in het aantal verwijzingen naar de specialistische jeugd-GGZ door de inzet van een SOJ.

De pilot SOJ wordt in Venray fasegewijs uitgerold, om zo de effecten en resultaten goed in beeld te kunnen brengen en, indien succesvol, verder uit te breiden naar meerdere huisartsenpraktijken. Na elke fase wordt een evaluatie uitgevoerd door Karakter Academie, in samenwerking met het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Dit is een gratis artikel van de redactie van Peel en Maas TV. Niet al onze artikelen zijn gratis te lezen. Deze zogenaamde premium artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen Venrays nieuws maken. Wilt u al het Venrayse nieuws lezen? Neem dan een abonnement op Peel en Maas. U kunt dan een papierenkrant incl. digitaal abonnement nemen of alleen een digitaal abonnement. Zo kunnen wij ook in de toekomst het Venrayse nieuws op journalistiek verantwoorde wijze voor u publiceren. Wilt u toegang tot de exclusieve content van Peel en Maas? Klik dan hier

Meer berichten