Afbeelding
Foto: Antoon Jeuken

Gift via Nationaal Rampenfonds

Algemeen

Giro 777 heeft meer dan 10 miljoen aan giften ontvangen van betrokken Nederlanders voor getroffen Limburgers. Met dit bedrag wil het Nationaal Rampenfonds daarom aan alle ernstig getroffen huishoudens eenmalig maximaal 1.000 euro schenken. Mensen kunnen een aanvraag voor de gift indienen via de website van Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Er zijn twee criteria om in aanmerking te komen voor deze gift. 

Zo moet het gaan om een huishouden met een woning gelegen in een bij de gemeente als ondergelopen bekendstaande straat, of deel van een straat. Het aanvraagformulier is dus niet bedoeld voor een onderneming of bedrijf. Het tweede criterium is dat er moet sprake zijn van behoorlijke schade als gevolg van overstroming of wateroverlast op minimaal plinthoogte. Het gaat dan om schade in woonvertrekken op de begane grond. Schades aan kelder, berging en/of tuin vallen dus niet onder deze regeling. Bij eventuele objectcontrole moet dit aangetoond kunnen worden.

Als een huishouden aan deze twee criteria voldoet, kan er een beroep worden gedaan op het gift van het Nationaal Rampenfonds. Het aanmeldformulier invullen kan tot en met 16 augustus. Het formulier is hier te vinden. Er kan maar één aanvraag per adres ingediend worden. Meerdere aanvragen van één adres kunnen leiden tot uitsluiting en bij twijfels over de aanvraag, kan de woning door de gemeente worden gecontroleerd.

Mochten er in totaal meer dan 8.000 aanvragen aan huishoudens worden toegekend, dan bestaat de mogelijkheid dat een lager bedrag dan 1.000 euro per huishouden wordt uitgekeerd aan de getroffen huishoudens.

Uit de krant