Logo peelenmaasvenray.nl
<p><em>Op de foto van links naar rechts: wethouder Cor Vervoort (gemeente Venray), wethouder Rob Peperzak (gemeente Gennep), wethouder Antoon Splinter (gemeente Bergen) en wethouder Pepijn Baneke (gemeente Mook en Middelaar).</em></p>

Op de foto van links naar rechts: wethouder Cor Vervoort (gemeente Venray), wethouder Rob Peperzak (gemeente Gennep), wethouder Antoon Splinter (gemeente Bergen) en wethouder Pepijn Baneke (gemeente Mook en Middelaar).

(Foto: Persfoto)

Bergen, Venray en buurgemeenten slaan handen ineen voor Energielandgoed Wells Meer

Woensdag 23 juni ondertekenden de gemeenten Venray, Gennep en Mook en Middelaar de intentieverklaring met de gemeente Bergen waarmee ze hun interesse uitspreken om mee te investeren in Energielandgoed Wells Meer. Door de samenwerking te zoeken, wil de gemeente Bergen zorgen voor een sterke Noord- en Midden-Limburgse invulling van de energietransitie.

Het Energielandgoed is voor zowel gemeente Bergen als Noord- en Midden-Limburg een belangrijke stap in het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen. Noord- en Midden-Limburg heeft in de RES (Regionale Energie Strategie) de ambitie vastgelegd om in 2030 1200 GWh (gigawatt uur) grootschalig duurzame energie op te wekken. Door de realisatie van Energielandgoed Wells Meer wordt 20-30 procent van deze ambitie vervuld. Bergen is al enige jaren bezig met de ontwikkeling van Energielandgoed Wells Meer en tot nu toe de enige investerende partij. Nu zijn aangrenzende gemeenten uitgenodigd aan te haken.

“Als gemeente Venray vinden we het belangrijk om de gezamenlijke ambities in de regio te bundelen. We hebben als afzonderlijke partijen natuurlijk allemaal onze doelen op het gebied van de energietransitie. Met deze samenwerking komt het bereiken ervan weer een stapje dichterbij. Deelname aan het Energielandgoed ontslaat de gemeente Venray er overigens niet van om zelf ook nog intensief aan de slag te gaan met energiebesparing en de opwekking van duurzame energie”, aldus wethouder Cor Vervoort van de gemeente Venray.

De gemeenten Bergen, Venray, Gennep en Mook en Middelaar spreken met de intentieverklaring uit om op termijn gezamenlijk te investeren in ongeveer 50 procent van het benodigd eigen vermogen. De gemeente Venray zal de daadwerkelijke stap naar mede-eigenaarschap pas maken als alle financiële consequenties helder zijn.

Begin dit jaar is het bestemmingsplan vastgesteld en zijn de watervergunning en omgevingsvergunningen voor de zonnevelden en windturbines verleend. Hiermee is de planfase van het project afgerond en ligt het project op koers. De gemeente Bergen is voornemens om dit jaar SDE++-subsidie aan te vragen. Daarnaast wordt binnenkort gestart met de voorbereidingen voor de aansluiting op het onderstation Keizersveld in Venray. Hiervoor moet een grotendeels ondergronds leidingennetwerk worden aangelegd.

Energielandgoed Wells Meer is een grootschalig en robuust gebied van ongeveer 400 hectare waar op grote schaal duurzame energie opgewekt gaat worden. Het Energielandgoed is een plek waar participatie, innovatie, educatie en recreatie samen komen. Door de grootschalige opwekking op één locatie te concentreren, wordt aantasting van het landschap zo veel mogelijk beperkt en krijgt het gebied Wells Meer een enorme kwaliteitsimpuls.Dit is een gratis artikel van de redactie van Peel en Maas TV. Niet al onze artikelen zijn gratis te lezen. Deze zogenaamde premium artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen Venrays nieuws maken. Wilt u al het Venrayse nieuws lezen? Neem dan een abonnement op Peel en Maas. U kunt dan een papierenkrant incl. digitaal abonnement nemen of alleen een digitaal abonnement. Zo kunnen wij ook in de toekomst het Venrayse nieuws op journalistiek verantwoorde wijze voor u publiceren. Wilt u toegang tot de exclusieve content van Peel en Maas? Klik dan hier

Meer berichten