Logo peelenmaasvenray.nl
<p>De herontwikkeling van de huidige locatie van VieCuri aan de Merseloweg maakt deel uit van het verhuisplan. </p>

De herontwikkeling van de huidige locatie van VieCuri aan de Merseloweg maakt deel uit van het verhuisplan.

(Foto: VieCuri)

Verplaatsing ziekenhuis VieCuri Venray stap dichterbij

VieCuri wil een nieuwe ziekenhuisvoorziening realiseren op sportpark De Wieën naast het bestaande gezondheidscentrum De Wieënhof. Wellicht wordt hierbij gebruikgemaakt van een deel van het bestaande gezondheidscentrum. De gemeente werkt graag mee aan de verplaatsing om zo goede zorg in Venray te behouden. De herontwikkeling van de huidige locatie van VieCuri aan de Merseloweg maakt deel uit van het verhuisplan. Voor de plek van het huidige ziekenhuis wordt een woningbouwplan ontwikkeld. De komende weken worden de plannen besproken met de gemeenteraad, omwonenden en andere betrokkenen.

De nieuwe ziekenhuisvoorziening komt op sportpark De Wieën bij gezondheidscentrum De Wieënhof. Daar ontstaat dan één locatie met een combinatie van zorgprofessionals. Dit heeft veel praktische voordelen voor de patiënt en het komt de kwaliteit van de zorg ten goede, onder andere door de nog kortere lijnen en kennisuitwisseling tussen de diverse zorgaanbieders.

Er worden twee opties onderzocht: de mogelijkheid om een nieuw gebouw neer te zetten naast het bestaande gezondheidscentrum. En de optie om de ziekenhuisvoorziening te integreren met het gebouw van het bestaande gezondheidscentrum. In dat laatste geval moet er ook nieuwbouw worden gerealiseerd maar dat zal kleiner zijn dan wanneer er geen deel van de bestaande Wieënhof kan worden gebruikt.

Het nieuwe gebouw wordt een moderne ziekenhuisvoorziening met het accent op planbare zorg, poliklinische behandelingen en een uitgebreid pakket aan diagnostiek. Zoals bloedonderzoek, het maken van röntgenfoto’s, hartfilmpjes en diverse andere onderzoeken. Ook blijft een dialyseafdeling aanwezig in Venray.

Locatie De Wieën kwam in beeld na een zoektocht langs meerdere plekken in Venray. De Wieën kwam als beste uit de bus vanwege de ruimte en de snelle ontsluiting naar de N270. De huidige locatie van VieCuri aan de Merseloseweg is minder goed bereikbaar. In overleg met de beheerstichting van het sportpark kunnen alle sportverenigingen op het sportpark blijven. Wel moet het honkbalveld verplaatst worden naar een andere plek op het park. Hiermee samenhangend kan ook de door de voetbalvereniging lang gekoesterde wens voor de aanleg van een kunstgrasveld worden gerealiseerd.

Om de verplaatsing van het ziekenhuis succesvol te laten zijn, is het voor alle partijen van belang dat er vooraf zekerheid is over een goede invulling van de huidige locatie aan de Merseloseweg. Woningbouw is volgens de gemeente Venray het meest passend en sluit aan bij de recent vastgestelde woonvisie van de gemeente. Bij de herinvulling met woningbouw wordt rekening gehouden met het bestaande groen en er blijft ook voldoende plek voor nieuwe groene openbare ruimte. De woningen zullen bovendien goed aansluiten bij de bebouwing in de omgeving. Hospice Zenit blijft bestaan op de huidige locatie.

Op 31 mei zijn de eerste schetsplannen gepresenteerd aan de gemeenteraad. De raadscommissie Wonen vergadert op dinsdag 8 juni over de plannen. Omwonenden worden 15 en 16 juni geïnformeerd via digitale informatieavonden. Na de besluitvorming in de raadsvergadering van dinsdag 29 juni worden de plannen voor de ontwikkeling van beide locaties verder uitgewerkt. Het duurt nog enkele jaren voordat de eerste schop de grond in gaat.

Dit is een gratis artikel van de redactie van Peel en Maas TV. Niet al onze artikelen zijn gratis te lezen. Deze zogenaamde premium artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen Venrays nieuws maken. Wilt u al het Venrayse nieuws lezen? Neem dan een abonnement op Peel en Maas. U kunt dan een papierenkrant incl. digitaal abonnement nemen of alleen een digitaal abonnement. Zo kunnen wij ook in de toekomst het Venrayse nieuws op journalistiek verantwoorde wijze voor u publiceren. Wilt u toegang tot de exclusieve content van Peel en Maas? Klik dan hier

Meer berichten