Logo peelenmaasvenray.nl
Foto: VieCuri

‘Zorg vraagt om ingrijpende veranderingen’

Joan Meeder, cardioloog bij VieCuri Medisch Centrum, is benoemd tot voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). Een belangrijke rol in een tijd waarin de zorg vraagt om ingrijpende veranderingen. De NVVC verenigt cardiologen en andere zorgprofessionals die betrokken zijn bij de behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten. 

De vereniging ziet het als haar taak om op onafhankelijke wijze de professional in de kwaliteitsontwikkeling te faciliteren en stimuleren. Maar liefst 97 procent van de cardiologen in Nederland is lid van het NVVC en dat is een groot goed vindt ook de nieuwe voorzitter: “De connectie met de werkvloer is groot. We voelen ons verantwoordelijk om onze kennis en kunde te delen en breed te implementeren. Mede doordat de positie van jonge klaren op de arbeidsmarkt verder verslechtert, hebben we speciale aandacht voor de cardioloog van (over)morgen.”

Toekomstbestendige zorg
Meeder is zich bewust van het veranderende zorglandschap. Als voorzitter ziet hij het als een belangrijke taak om de cardiologische zorg toegankelijk te houden en zich als NVVC te richten op toekomstbestendige zorg voor het hart. “Hiervoor zijn veranderingen in de organisatie van zorg nodig. Door te focussen op goede zorgevaluatie en slimme manieren van implementatie kunnen we bestaande zorgprocessen verbeteren. Door onder andere het inzetten van (digitale) zorg op afstand bij laagcomplexe zorg kunnen we kwaliteit van zorg blijven bieden en tevens zorgkosten verlagen.”

Transmurale samenwerking
Naast het inzetten van zorg op afstand ziet het NVVC het als een belangrijke pijler om regio’s te verbinden die samenwerken binnen een cardiovasculair netwerk. Daarvoor heeft het NVVC zogenaamde connectprogramma’s opgezet. : Verbinding met de huisartsen en andere zorgprofessionals is ontzettend belangrijk. In de connectprogramma’s werken we transmuraal aan projecten. Dit maakt het mogelijk om de zorg voor hartpatiënten te verbeteren en samen toe te werken naar de juiste zorg op de juiste plek.”

Dit is een gratis artikel van de redactie van Peel en Maas TV. Niet al onze artikelen zijn gratis te lezen. Deze zogenaamde premium artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen Venrays nieuws maken. Wilt u al het Venrayse nieuws lezen? Neem dan een abonnement op Peel en Maas. U kunt dan een papierenkrant incl. digitaal abonnement nemen of alleen een digitaal abonnement. Zo kunnen wij ook in de toekomst het Venrayse nieuws op journalistiek verantwoorde wijze voor u publiceren. Wilt u toegang tot de exclusieve content van Peel en Maas? Klik dan hier

Meer berichten