Foto ter illustratie.
Foto ter illustratie. Foto: pixabay

Betere wateraanvoer tijdens droogte voor Peelregio

Algemeen

Dagelijks bestuursleden Peter van Dijk van waterschap Aa en Maas en Har Frenken van waterschap Limburg hebben op woensdag 31 maart het Waterakkoord en een onderliggende samenwerkingsovereenkomst getekend om het Kanaal van Deurne, de Helenavaart en het Peel- of Defensiekanaal op orde te brengen. Dit is nodig om de wateraanvoer voor de Peelregio in de toekomst structureel te vergroten. De ondertekening vond plaats bij waterinlaat stuw Katsberg.

Har Frenken van Waterschap Limburg: “Een betere waterhuishouding is van belang voor een groot gedeelte van Noord-Limburg en Oost-Brabant. Het tegengaan van verdroging van onder meer natuur- en landbouwgrond vraagt om dit samenhangend pakket aan maatregelen dat provinciegrenzen overschrijdt. Water en droogteproblematiek kent geen grenzen. Deze samenwerkingsovereenkomst bekrachtigt deze gezamenlijke inspanning, met een omvangrijk maatregelenpakket en afspraken over de waterverdeling en wateraanvoer in het Peelgebied.”

Waterschap Aa en Maas en waterschap Limburg brengen hun kanalen in de periode 2021 - 2023 op orde. Nog dit jaar starten verschillende aannemers met de werkzaamheden aan de kanalen.

Uit de krant