Wethouder Anne Thielen: “Werkgevers en ondernemers zijn essentieel voor onze lokale economie en werkgelegenheid."
Wethouder Anne Thielen: “Werkgevers en ondernemers zijn essentieel voor onze lokale economie en werkgelegenheid." Arhieffoto: Henk Lammen

Venray zelfstandig verder met Werkplein voor werk en inkomen

Algemeen

Het college van Venray heeft besloten om de samenwerkingsovereenkomst met Venlo op het gebied van werk en inkomen te beëindigen. Vanaf dit najaar voert Venray de werkzaamheden weer volledig zelfstandig uit. Zorgvuldigheid staat voorop bij deze overgang, zowel voor de klanten als voor de betrokken medewerkers.

Het huidige Werkplein Venlo-Venray voert een aantal taken uit van de Participatiewet. Bij het Werkplein helpen werkcoaches werkloze inwoners uit Venray en Venlo aan een betaalde baan. Duurt het langer om ze naar werk te bemiddelen dan worden inwoners uit Venray begeleid door een participatiecoach van de gemeente Venray. Het Werkplein Venlo-Venray verzorgt ook de administratieve taken.

Het is de bedoeling dat de Venrayse inwoners nauwelijks wat merken van de organisatorische overgang. Uiteraard zal de dienstverlening aan de Venrayse inwoners van het Werkplein na verloop van tijd wel veranderen. 

Een belangrijke overweging om tot dit besluit te komen is de ingeslagen weg met de kadernota sociaal domein en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma. Venray wil daarin de omgeving van de inwoner centraal stellen en versterken. Wethouder Anne Thielen: “Werkgevers en ondernemers zijn essentieel voor onze lokale economie en werkgelegenheid. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de omgeving van onze inwoners. Het hebben van werk en een inkomen zorgt er immers voor dat inwoners blijven participeren en volwaardig onderdeel blijven uitmaken van de samenleving. Door de dienstverlening van het Werkplein terug te halen naar Venray, kunnen we een integrale toegang organiseren die aansluit bij de omgeving.”

Begin 2013 droeg de gemeente Venray haar taken op het gebied van werk en inkomen over op de gemeente Venlo, met behoud van bestuurlijke eindverantwoordelijkheid. Eind 2018 werd tijdens een evaluatiemoment geconstateerd dat de samenwerkingsovereenkomst niet meer aansloot op de veranderingen in het sociaal domein en de arbeidsmarkt. Sindsdien zijn hierover tussen beide gemeenten verscheidene gesprekken gevoerd. Ook zijn meerdere scenario’s uitgewerkt. Uiteindelijk heeft de gemeente Venray besloten om de samenwerkingsovereenkomst met Venlo op het gebied van werk en inkomen te beëindigen.


Uit de krant