Foto: Paul Oostveen

Staatsbosbeheer plant nieuw bos in Merselo

In Merselo komt er één hectare nieuw bos bij. Staatsbosbeheer plant daar de komende tijd namelijk veel verschillende soorten loofbomen. Staatsbosbeheer vindt het belangrijk dat er in Nederland meer bos komt. Meer bos draagt bij aan een beter klimaat, meer biodiversiteit, een duurzame houtproductie en meer ruimte voor recreanten om te ontspannen. Daarom plant Staatsbosbeheer landelijk in de komende tien jaar 5.000 hectare nieuw bos. 

De aanleg van nieuw bos dient meerdere functies. Allereerst, wordt door de aanleg van nieuwe bos meer CO2 vastgelegd. Het levert daarmee een bijdrage aan het terugdringen van de hoeveelheid CO2. Deze moet volgens het Nederlandse klimaatakkoord in 2030 met ten minste 49 procent verminderd zijn. Naast CO2-vastlegging kunnen recreanten er ontspannen en de natuur beleven. Bovendien is bos de bron van de hernieuwbare grondstof hout.

Veel variatie
In Merselo plant Staatsbosbeheer onder andere zwarte en grauwe els, zachte berk, meidoorn, kardinaalsmuts, zomereik, inlandse vogelkers, grauwe wilg, vlierbes, lijsterbes en Gelderse roos. Door de aanplant van veel verschillende boom- en struiksoorten wordt het bos gevarieerder en daardoor nog aantrekkelijker voor dieren, planten en mensen. Meer variatie betekent ook dat een bos veerkrachtiger wordt en dus beter bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Buitenfonds 
De aanplant in Merselo is gefinancierd vanuit het Buitenfonds. Buitenfonds is een onafhankelijke stichting die fondsen werft voor waardevolle projecten in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer. Organisaties en bedrijven die willen bijdragen aan de natuur in Nederland kunnen contact opnemen met Buitenfonds.

Visie op bos
De aanplant van bos staat steeds meer in de belangstelling. Het ministerie van LNV presenteerde in november 2020 de bossenstrategie. Rijk en de provincies hebben samen de ambitie het bosoppervlak in Nederland met tien procent te laten toenemen, zo’n 37.000 hectare. De plannen van Staatsbosbeheer om in tien jaar tijd 5.000 hectare te planten, passen daar naadloos in.

Dit is een gratis artikel van de redactie van Peel en Maas TV. Niet al onze artikelen zijn gratis te lezen. Deze zogenaamde premium artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen Venrays nieuws maken. Wilt u al het Venrayse nieuws lezen? Neem dan een abonnement op Peel en Maas. U kunt dan een papierenkrant incl. digitaal abonnement nemen of alleen een digitaal abonnement. Zo kunnen wij ook in de toekomst het Venrayse nieuws op journalistiek verantwoorde wijze voor u publiceren. Wilt u toegang tot de exclusieve content van Peel en Maas? Klik dan hier

Meer berichten