Het campagnebeeld Vier Pasen!
Het campagnebeeld Vier Pasen! Foto: Bisdom Roermond

Bisschop: ‘Quarantaine kan ons dichter bij God brengen’

Algemeen

 ’Quarantaine brengt het menszijn terug naar de essentie: ze confronteert ons met onszelf en onze driften, maar ook met onze vrijheid om Gods genade te ontvangen’. Dat schrijft bisschop Harrie Smeets van Roermond in zijn vastenboodschap, die dit weekeinde in de alle kerken in Limburg wordt voorgelezen of gepubliceerd. 

De bisschop verbindt de Bijbelverhalen van Noach in de ark en Jezus die veertig dagen in woestijn verbleef met de coronapandemie, die ervoor zorgt dat mensen zich in onze tijd soms ook noodgedwongen van anderen moeten afzonderen. Volgens Mgr. Smeets worden mensen in zo’n periode geconfronteerd met twee soorten krachten: natuurlijke oerdriften en krachten die we van Gods genade krijgen.

In dit verband wijst de bisschop op de rellen van enkele weken geleden, waarbij redeloos gedrag zich van mensen meester leek te maken. Daar staan volgens hem ook heel veel goede daden van anderen tegenover. ‘Het goede dat we doen, komt minder in de publiciteit dan het kwade. Maar dat wil niet zeggen dat het er niet is. Ook en juist in dit laatste jaar zien we belangeloze daden van medemenselijkheid en nabijheid en ervaren veel mensen midden in de pandemie dat bidden kracht geeft. Het zijn tekenen dat wij ook in onze woestijndagen dichter bij God kunnen komen’,  aldus bisschop Smeets. De volledige vastenboodschap van de bisschop is te lezen op https://www.bisdom-roermond.nl/Vastenbrief-bisschop-smeets-2021 

Campagne Vier Pasen

Omdat niet uit te sluiten valt dat met Pasen (4 april) nog steeds maar een kleine groep mensen naar de kerk kan gaan vanwege de coronamaatregelen, hebben de Nederlandse bisschoppen deze week de campagne Vier Pasen! gelanceerd. Op een speciale themawebsite roepen ze gelovigen op om ondanks de lockdown de veertigdagentijd en Pasen toch bewust te beleven. De website www.vierpasen.nl biedt bezoekers de gelegenheid ook thuis stil te staan bij de vastentijd en Pasen. De site helpt mensen ook om de eigen parochie te vinden en te zien welke mogelijkheden er zijn om daar Pasen – al dan niet online – mee te vieren. Ook op de website van het bisdom Roermond is ook een themapagina geopend, waarop de komende weken lokale initiatieven worden gepubliceerd: www.bisdom-roermond.nl/vierpasen 

Uit de krant