Afbeelding
Foto: pixabay

Woningbouwprogramma: meer en sneller bouwen

Algemeen

Het woningtekort moet worden aangepakt. Daarom zet het college in op het versnellen, vergroten, vergroenen en veranderen van de Venrayse woningbouwplannen. Dat blijkt uit het woningbouwprogramma Koers op Wonen, waarmee het college van b en w heeft ingestemd.

Wethouder Jan Jenneskens is blij met de nieuwe plannen: “We pakken als gemeente de regie. Met dit programma zetten we er echt vaart achter. Iedereen moet in onze gemeente een passende woning kunnen vinden en daarvoor gaan we concrete stappen zetten.”

Meer woningen, duurzame ambities
Het college van b en w wil de bestaande woningbouwplannen sneller uitvoeren en extra plannen ontwikkelen om de woningbouwproductie naar minimaal 200 woningen per jaar te verhogen. Daarnaast wil het college ook vergroenen en verduurzamen. “Bij al die woningen die we extra gaan bouwen, maken we meteen een verduurzamingsslag”, zegt Jenneskens daarover. “Niet alleen de woningen zelf bouwen we duurzaam, maar we werken ook aan een groene, gezonde en klimaatbestendige woonomgeving.”

Behoeften van de inwoner van de toekomst
Bij het programmeren van nieuwe woningen, wil het college nadrukkelijker kijken naar de wensen van inwoners. “Diversiteit staat daarbij centraal”, aldus Jenneskens. “We bouwen niet alleen meer, maar ook anders: meer betaalbare woningen en meer ruimte voor bijzondere en toekomstgerichte woonvormen. We blijven ook in de toekomst onderzoeken doen om onze woningbouw beter te laten aansluiten bij de inwoners van de toekomst.”

Vaart maken in Venray én in de dorpen
In de kern Venray heeft de afronding van de Brabander prioriteit, naast de ontwikkeling van woningbouw op St. Anna en St. Servaas en plannen voor woningbouw in leegstaande panden in het Centrum. Nieuwe locaties die de komende jaren zullen worden ontwikkeld, zijn onder andere de locaties van voormalig school de Toverbal, Viecuri, De Brier en een aantal extra ‘ruimte-voor-ruimte’-kavels in Vlakwater. Jenneskens: “Het is belangrijk dat we niet alleen in Venray vaart maken met nieuwe woningen, maar ook in de dorpen. Daar zijn ook nieuwe woningbouwlocaties nodig. Daarom willen wij als college samen optrekken met dorpsraden en initiatiefnemers uit de dorpen om samen plannen mogelijk te maken.”

Uitvoering
Jenneskens: “We kiezen bewust voor een programmatische aanpak. De woningmarkt staat immers niet stil en we willen inspelen op alle kansen die zich voordoen. Dit doen we niet alleen, maar samen met onze partners.” Een regieteam gaat aan de slag met concrete acties. Daarnaast wordt de raad gevraagd om een budget beschikbaar te stellen van € 100.000,- voor de inzet van extra capaciteit om de versnelling van de woningbouwplannen mogelijk te maken.

Het Programma Wonen wordt op 9 maart 2021 behandeld in de raadscommissie Wonen en op 30 maart door de gemeenteraad.

Uit de krant