Foto: Pixabay

Reageer op plannen voor duurzamer Limburg

De gemeente Venray vormt samen met de andere veertien gemeenten in Noord- en Midden Limburg, provincie Limburg, Waterschap Limburg en Enexis de RES-regio Noord- en Midden Limburg. Met de RES (Regionale Energie Strategie) wordt gekeken naar moeilijke duurzaamheidsvraagstukken die alleen kunnen worden opgelost door samen te werken en afspraken te maken. De eerste versie van de RES is af: de ontwerp RES 1.0. Inwoners en organisaties in Noord- en Midden-Limburg kunnen tot en met 23 februari hierop reageren. Deze reacties neemt de regio zoveel mogelijk mee in de definitieve versie van de RES.

“In de RES wordt gekeken naar energiebesparing, het opwekken van duurzame elektriciteit met zon en wind, hoe we over kunnen gaan naar duurzame warmte en hoe inwoners voordeel uit de energietransitie kunnen halen. De RES komt niet in plaats van lokaal beleid, het is een aanvulling hierop. Als regio doen we samen onderzoek naar welke mogelijkheden onze regio biedt. Bijvoorbeeld warmte uit de Maas of restwarmte van fabrieken. Op deze manier versnellen we als regio de energietransitie”, meldt een woordvoerder van de gemeente Venray. 

De gemeente heeft ook haar eigen beleid: ‘Venray Vergroent’. De keuzes uit dit beleid zijn meegenomen in de gesprekken over de RES 1.0. “De RES levert omgekeerd weer input voor het gemeentelijk beleid. Dit is veel concreter dan de RES. Het gaat bijvoorbeeld over waar windturbines en zonneparken zijn toegestaan en onder welke voorwaarden. Het gemeentelijk beleid is en blijft leidend voor de verduurzaming van onze gemeente.”

De RES die nu voorligt is dus een regionaal document en gaat niet over het lokale energiebeleid in de gemeente Venray. Het vormt wel de basis voor de energietransitie in de regio. Daarom vinden de gemeenten het belangrijk om de RES met de inwoners in de regio te delen én hen de mogelijkheid te geven om te reageren. Dit kan tot en met 23 februari. Ga hiervoor naar www.resnml.nl/reactie.

Op 11 februari organiseert de RES Noord- en Midden Limburg om 18.00 uur een online bijeenkomst voor alle inwoners in de regio. Tijdens deze bijeenkomst worden de plannen toegelicht en kunnen ze vragen stellen. Aanmelden kan via: www.resnml.nl/agenda/webinar

Vragen? Neem dan contact op via RESNML@venlo.nl.

Dit is een gratis artikel van de redactie van Peel en Maas TV. Niet al onze artikelen zijn gratis te lezen. Deze zogenaamde premium artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen Venrays nieuws maken. Wilt u al het Venrayse nieuws lezen? Neem dan een abonnement op Peel en Maas. U kunt dan een papierenkrant incl. digitaal abonnement nemen of alleen een digitaal abonnement. Zo kunnen wij ook in de toekomst het Venrayse nieuws op journalistiek verantwoorde wijze voor u publiceren. Wilt u toegang tot de exclusieve content van Peel en Maas? Klik dan hier

Meer berichten