Afbeelding
Foto: Waterschap Limburg

Waterschap Limburg alert en voorbereid op stijgende Maas

Algemeen

Waterschap Limburg neemt maatregelen overeenkomstig het draaiboek doordat de afvoer van de Maas bij St. Pieter aan het stijgen is, boven de 1.250 m3 per seconde. Op dit moment is de verwachting van Rijkswaterstaat dat de afvoer de komende 24 uur blijft stijgen en zaterdagavond een piek bereikt van ongeveer 1600 m3 per seconde. Hierna zal de afvoer naar verwachting langzaamaan dalen.

De afvoeren van de beken leveren op dit moment nergens problemen op. Een afvoer tussen de 1250 m3 per seconde en 1750 m3 per seconde komt gemiddeld enkele keren per jaar voor. In het verleden zijn al tal van hoogwaterbeschermingsmaatregelen getroffen, waardoor Waterschap Limburg inmiddels goed gesteld staat bij dit soort afvoeren. Uiteraard blijft Waterschap Limburg wel alert op de afvoeren.

Daarnaast worden er inspecties uitgevoerd en gaan de vrijwillige dijkwachten inspecties lopen in het noorden van de provincie, dat wil zeggen aan de westkant van de Maas van Thorn-Heel tot en met Geijsteren en aan de oostkant van de Maas van Swalmen tot en met Mook. Ruim zestig personen gaan in tweetallen deze inspectierondes lopen. Uiteraard worden hierbij de coronamaatregelen in acht genomen.

Uit de krant

!