Het gemeentehuis van Boxmeer.
Het gemeentehuis van Boxmeer. Archief Peel en Maas

Land van Cuijk-raad besluit over gemeentehuis in Boxmeer

Algemeen

Op woensdag 27 januari besluiten de vier gemeenteraden in het Land van Cuijk in een gezamenlijke raadsvergadering over de huisvesting van hun nieuwe gemeente. Het voorstel: één centraal gemeentehuis op de huidige locatie van het gemeentehuis in Boxmeer. Dit voorstel is het resultaat van zorgvuldig onderzoek en uitgebreide besprekingen met de gemeenteraden. 

Om als gemeente zo efficiënt en effectief mogelijk te kunnen werken, is huisvesting op één locatie het uitgangspunt. De stuurgroep stelde een flink aantal eisen op waaraan de huisvesting van de nieuwe gemeente moest voldoen: centraal gelegen ten opzichte van de kernen en goed bereikbaar met de auto, het openbaar vervoer en de fiets. Bovendien moest het een gebouw met voldoende parkeergelegenheid zijn en een gebouw waar het prettig ‘binnenstappen’ is. 

Met deze eisen onder de arm waren er verschillende scenario’s denkbaar: een bestaand gebouw dat nog geen gemeente-eigendom was, een van de bestaande gemeentehuizen of nieuwbouw. Bestaande geschikte gebouwen bleken er niet te zijn en nieuwbouw bleek verreweg de duurste optie. Het gemeentehuis van Boxmeer kwam na weging van alle criteria als voorkeursscenario uit de bus. Om dit gemeentehuis geschikt te maken, is een uitbreiding en interne verbouwing nodig. Voor deze verbouwing is de dienstverlening aan inwoners en ondernemers het uitgangspunt.

De verbouwing en huisvesting in het gemeentehuis in Boxmeer vraagt tijd: circa 2,5 jaar. De verhuizing is dus niet haalbaar voor de fusiedatum van 1 januari 2022. Daarom komt er een overgangsperiode waarin gebruik wordt gemaakt van de bestaande gemeentehuizen.

Tijdens de gezamenlijke raadsvergadering op woensdag 27 januari gaan de gemeenteraden, na eerdere beeld- en oordeelsvorming over de huisvesting, over tot besluitvorming. De stuurgroep conformeert zich aan de uitkomst. Door de huidige maatregelen vindt de vergadering van de vier raden niet in de raadszaal plaats, maar digitaal. De vergadering van de Land van Cuijk-raad is een openbare vergadering waarbij vanuit huis meegekeken kan worden. De raadsvergadering begint om 19.30 uur en eindigt om 20.30 uur. De vergadering bijwonen kan via de link https://channel.royalcast.com/gemeenteboxmeer/#!/gemeenteboxmeer/20210127_1

Uit de krant