Afbeelding

Venray helpt opnieuw ondernemers en gemeenschapshuizen

Algemeen

De gemeente Venray schiet ook in 2021 ondernemers en sociaal-maatschappelijke organisaties als de schouwburg en dorps- en wijkgebouwen te hulp met een pakket maatregelen. De gemeente heeft voor de derde keer sinds de start van de pandemie de impact van COVID-19 op het Venrayse leven in beeld gebracht. Op grond van deze impactanalyse komt de gemeente met een nieuw pakket aan maatregelen. Daarbij krijgen de gemeenschapsaccommodaties veel aandacht.

De gemeenschapsaccommodaties en dorps- en wijkcentra vormen het hart van de leefbaarheid en verbinding in dorp of wijk. Maar ze hebben het grote (financiële) problemen en in 2021 wordt dat alleen maar erger. Inkomsten vallen weg, onder meer van carnaval, en de kosten lopen door. Tot nu toe hebben de organisaties geprobeerd hun eigen boontjes te doppen. Zo werd slechts beperkt een beroep gedaan op de ‘maatschappelijke steunregeling corona’. In 2020 voor een bedrag van 40.000 euro.

Maatwerk
Maar dat zal veranderen. In 2021 verwacht de gemeente dat vanuit de maatschappelijke hoek al gauw voor een half miljoen euro een beroep op de regeling gedaan gaat worden. Onder meer door de schouwburg. En de gemeente gaat dorps- en wijkcentra één op één benaderen, zeker ook omdat problemen per dorp en wijk heel verschillend zijn. Het gemeentebestuur kan die uitgaven betalen uit de compensatiegelden die het van het Rijk ontvangt, maar houdt de optie open om desnoods ook de eigen reserves aan te spreken.

‘Zijn we er dan nog?’
Ook voor de Venrayse ondernemers blijven nieuwe steunmaatregelen nodig, naast de maatregelen van het Rijk. Het einde van de crisis is in zicht, maar alleen met een verrekijker. Zeker na de recent verlengde lockdown. De meeste bedrijven redden het wel tot de versoepeling, maar horeca, evenementen, kleding- en schoenenwinkels en de reisbranche zijn extra hard getroffen. Ondernemers vragen zich af: ‘Als alles straks weer open mag, zijn we er dan nog?’ Om de bedrijven in stand te houden en het winkelcentrum ook na de crisis aantrekkelijk, is een nieuwe investeringsimpuls nodig.

Pijn verlichten
Het gemeentebestuur verlengt veel van de vorig jaar ingezette maatregelen die de pijn bij ondernemers moeten verlichten. De horeca mag ook dit jaar grotere terrassen inrichten. Over het eerste halfjaar hoeven ze geen terrasgelden te betalen. De reclamebelasting wordt gehalveerd en de factuur gaat pas in het vierde kwartaal de deur uit. Op die manier investeert de gemeente € 50.000,- in de promotie van het centrum. In het eerste kwartaal blijft ook het gratis parkeren in de daluren om bezoekersstromen te spreiden.

Hotels en B&B’s ontvangen de aanslag voor verblijfsbelasting (voorheen toeristenbelasting) 2021 pas volgend jaar. Hetzelfde geldt voor de rioolheffing voor bedrijven. Ondernemers kunnen betaling van de gemeentelijke belastingen uitsmeren over negen termijnen. De gemeente denkt actief mee als het straks weer mag om evenementen veilig en verantwoord te laten plaatsvinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de jaarmarkt en de kermissen. In totaal kost het economisch ondersteuningspakket de gemeente 111.000 euro. Burgemeester en wethouders leggen de vervolgaanpak COVID-19 voor aan de gemeenteraad. Die bespreekt het pakket op 9 februari.

Uit de krant