Het Loobeekdal wordt heringericht.
Het Loobeekdal wordt heringericht. Foto: Rikus ten Brucke

Extern onafhankelijk onderzoek naar gronddeal Jan Loonen

Algemeen Dossier: Gronddeals Loobeekdal

De gemeenteraad laat een extern onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de grondtransacties die wethouder Jan Loonen sloot in het Loobeekdal. 

Op 8 januari verscheen in NRC, kort daarna ook in andere media, berichtgeving over grondtransacties in het Loobeekdal tussen de privépersoon Jan Loonen en het Waterschap Limburg. Daarin wordt de wethouder onder meer beticht van handelen met voorkennis en wordt de integriteit van de wethouder ter discussie gesteld.

Tijdens het openbare presidium (het overleg van fractievoorzitters) op 12 januari is unaniem uitgesproken dat er een extern onafhankelijk onderzoek komt. Ook de burgemeester, die volgens de wet de hoeder is van integriteit binnen het gemeentebestuur, het college van B en W en wethouder Loonen staan dit onderzoek voor. De regie ligt bij de gemeenteraad, dat is op 12 januari afgesproken.

Gesproken is over de opzet van het extern onafhankelijk onderzoek. De komende weken worden offertes opgevraagd en gesprekken gevoerd met onderzoeksbureaus. Het streven is om tijdens de raadsvergadering van 9 februari aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor te leggen:

  • de onderzoeksvraag
  • de opdrachtverstrekking aan het onderzoeksbureau
  • het instellen van een begeleidingscommissie

Inzet is om het onderzoek voor het zomerreces af te ronden en het rapport te bespreken tijdens een (eventueel extra in te plannen) openbare raadsvergadering.

Uit de krant