Logo peelenmaasvenray.nl
<p>De pilot<a href="http://thuisdoorjou.nl">&nbsp;thuisdoorjou.nl</a> loopt van januari 2021 tot en met juni 2022. </p>

De pilot thuisdoorjou.nl loopt van januari 2021 tot en met juni 2022.

(Foto: logo)

'Elk kind verdient een veilig gezin'

De vier jeugdzorgorganisaties ’s Heeren Loo, William Schrikker Gezinsvormen, Rubicon jeugdzorg en Bijzonder Jeugdwerk zijn met de Noord-Limburgse gemeenten een samenwerking gestart om zoveel mogelijk kwetsbare kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen een veilig thuis te bieden. 

Centraal hierbij staat de gezamenlijke werving voor gezinnen die voor kortere of langere tijd een kind willen opvangen. Want ondanks de pleeggezinnen, gezinshuizen en zorggezinnen die er op dit moment al zijn, er zijn nog steeds veel kinderen voor wie nog geen geschikt gezin is gevonden. Ook in Noord-Limburg. Waar de vier organisaties voorheen ieder voor zich op pad gingen om nieuwe gezinnen te zoeken voor kinderen die wachten op een thuis, slaan de organisaties nu de handen ineen binnen deze pilot.

Gezamenlijk creëren zij één centraal aanmeldpunt voor mensen die overwegen iets voor een kwetsbaar kind te betekenen. De ingang hiervoor is www.thuisdoorjou.nl. Via dit aanmeldpunt ontvangen geïnteresseerden uitgebreide informatie over de mogelijkheden en hebben ze persoonlijke gesprekken met de medewerkers om duidelijk te krijgen welke optie het beste aansluit bij de persoonlijke situatie.

Projectleider Rianne Smits, Cupio Impact legt uit: “Als je een groot hart hebt en overweegt om iets voor een kind te willen betekenen, waar begin je dan? Bij welke organisaties moet je zijn voor informatie? Waar vind je de verschillende mogelijkheden om binnen je gezin een kind op te vangen? En wat past dan het beste bij jou als persoon of gezin? Grote kans dat je niet weet waar te beginnen. Dat zagen ook de vier organisaties. Allemaal hebben ze hetzelfde doel, dus bundelen ze hun krachten.”

Thuisdoorjou.nl biedt niet alleen overzichtelijke informatie, de twee professionele onafhankelijke medewerkers die thuisdoorjou.nl bemannen geven uitgebreide informatie op maat over de mogelijkheden binnen de gezinsvormen pleegzorg, gezinshuizen en zorggezinnen. Ook helpen ze de geïnteresseerden om te bekijken welke mogelijkheid het beste past bij de persoonlijke situatie, interesses en wensen.

Alle partijen willen een zo groot mogelijke kans op een goede match, dus het opvangen van een kwetsbaar kind - en de manier waarop - moet altijd een weloverwogen keuze zijn. Is deze gemaakt, dan brengt de medewerker de geïnteresseerde in contact met de jeugdzorgorganisatie die het beste aansluit bij de keuze. Gedurende het hele traject blijft het mogelijk om tussentijds te stoppen.

Rianne: “Iedereen is er bij gebaat als de aspirant-zorgouders er voor 100 procent voor willen gaan, is er twijfel of is het niet het juiste moment, dan moet je dat ook eerlijk kunnen aangeven.” De pilot thuisdoorjou.nl loopt van januari 2021 tot en met juni 2022. ‘s Heeren Loo, Rubicon jeugdzorg, William Schrikker Gezinsvormen en Bijzonder Jeugdwerk zijn overtuigd van de toegevoegde waarde van één centrale ingang. Rianne: “Doordat mensen niet meer zelf op zoek hoeven gaan naar de organisaties en mogelijkheden is de drempel lager om ook echt de eerste stap te zetten.”

Daarnaast zal de bijbehorende wervingscampagne die in de komende maanden plaatsvindt eraan bijdragen dat meer mensen erover gaan nadenken om iets te gaan betekenen voor een kwetsbaar kind. Rianne: “Thuisdoorjou.nl helpt vervolgens in welke vorm dat dan kan zijn.”

Dit is een gratis artikel van de redactie van Peel en Maas TV. Niet al onze artikelen zijn gratis te lezen. Deze zogenaamde premium artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen Venrays nieuws maken. Wilt u al het Venrayse nieuws lezen? Neem dan een abonnement op Peel en Maas. U kunt dan een papierenkrant incl. digitaal abonnement nemen of alleen een digitaal abonnement. Zo kunnen wij ook in de toekomst het Venrayse nieuws op journalistiek verantwoorde wijze voor u publiceren. Wilt u toegang tot de exclusieve content van Peel en Maas? Klik dan hier

Meer berichten