Corona: Venray komt verenigingen tegemoet | Peel en Maas - Al het nieuws uit Venray en omgeving
Logo peelenmaasvenray.nl
<p>De gemeente Venray gaat ruimhartig te werk bij de verantwoording van verenigingen voor de ontvangen subsidies. </p>

De gemeente Venray gaat ruimhartig te werk bij de verantwoording van verenigingen voor de ontvangen subsidies.

(Archief Peel en Maas)

Corona: Venray komt verenigingen tegemoet

Burgemeester en wethouders van Venray willen subsidieontvangers in coronatijd blijven ondersteunen. Organisaties die in 2020 minder dan 7500 euro periodieke subsidie hebben ontvangen, mogen hun subsidie houden, ook al hebben ze het door corona niet voor hun activiteiten kunnen gebruiken. Voor alle andere subsidieontvangers die sociaal, maatschappelijk of cultureel actief zijn, beslist de gemeente van geval tot geval of ze eventueel subsidie gaat terugvragen.

Bij het vaststellen van de subsidies gaat de gemeente ruimhartig te werk. Alle grote en kleine verenigingen en stichtingen hebben het moeilijk, redeneert de gemeente. Veel vaste kosten zoals de huur lopen door, terwijl activiteiten stilliggen. Of de verenigingen zoeken naar alternatieven, waarvoor ze ook weer kosten maken, onder andere om coronaveilig te kunnen draaien.

Al met al is het niet de juiste tijd en het goede signaal om verenigingen en stichtingen het nog moeilijker te maken, meent het college. “De manier waarop ze met de beperkingen van corona omgaan verdient juist alle lof en complimenten”, zegt wethouder Anne Thielen. “Het zou verkeerd zijn om ze nu te beperken in hun financiële ruimte.”

In totaal gaat het om een subsidiestroom van  4,3 miljoen euro die de gemeente dit jaar verstrekt aan 162 vrijwilligersorganisaties, 26 dorps- en wijkraden en 15 professionele instellingen. Het gaat om verenigingen en instellingen voor onder andere jeugdwerk, ouderen, kunst en cultuur en sport. Het grootste deel van de subsidies is periodiek, dat wil zeggen dat ze jaarlijks terugkeren. Daarnaast verstrekt de gemeente incidentele subsidies voor een bepaalde activiteit. Als die door corona doorgeschoven wordt naar volgend jaar, mag de organisatie de subsidie eveneens doorschuiven. Vorige week nam het college al eenzelfde besluit voor de subsidie van evenementen.

Naast de  4,3 miljoen euro voor de hierboven genoemde organisaties ontvangen de vier grote instellingen (schouwburg, bibliotheek, Odapark en Venrays museum) samen 1,7 miljoen euro. In totaal verstrekt de gemeente Venray jaarlijks 6 miljoen euro aan subsidies voor sociale, maatschappelijke, culturele en sportieve activiteiten.

Dit is een gratis artikel van de redactie van Peel en Maas TV. Niet al onze artikelen zijn gratis te lezen. Deze zogenaamde premium artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen Venrays nieuws maken. Wilt u al het Venrayse nieuws lezen? Neem dan een abonnement op Peel en Maas. U kunt dan een papierenkrant incl. digitaal abonnement nemen of alleen een digitaal abonnement. Zo kunnen wij ook in de toekomst het Venrayse nieuws op journalistiek verantwoorde wijze voor u publiceren. Wilt u toegang tot de exclusieve content van Peel en Maas? Klik dan hier

Meer berichten