Logo peelenmaasvenray.nl
<p>Op donderdag 19 november om 20.00 uur vindt de eerste digitale informatieavond over een mogelijk windpark plaats. </p>

Op donderdag 19 november om 20.00 uur vindt de eerste digitale informatieavond over een mogelijk windpark plaats.

(Persfoto)

Digitale informatieavonden over mogelijk windpark in Venray

In maart 2020 is de start van het onderzoek naar de haalbaarheid van een mogelijk windpark in het oostelijk deel van de gemeente Venray uitgesteld vanwege corona.

Inmiddels is besloten om de verkenning te starten, middels digitale middelen. Het doel van de verkenning is om samen met de inwoners en grondeigenaren van de gemeente Venray te inventariseren of een windpark in de gemeente Venray wenselijk en haalbaar is. Inwoners en grondeigenaren uit de gemeente Venray staan centraal in de verkenning. Mocht een lokaal windpark haalbaar en wenselijk zijn, dan is het uitgangspunt van de gemeente Venray dat inwoners van Venray voor minimaal 50 procent en bij voorkeur 100 procent eigenaar worden van het park. Op deze wijze kunnen de inwoners van de gemeente Venray zeggenschap krijgen over het windpark. Een ander doel van een mogelijk lokaal windpark is dat de baten zoals de opbrengst die voortkomt uit een windpark ten goede komt van de gemeenschap.

Daarnaast wordt in de verkenning onderzocht of en hoe inwoners eventueel mee willen participeren; bijvoorbeeld in de vorm van aandelen, obligaties en een teruginvestering in maatschappelijke initiatieven via een omgevingsfonds. Hoeveel een windmolen exact op kan leveren, is afhankelijk van diverse factoren zoals onder andere de hoogte van de windmolen, het type windmolen, de locatie, de opstelling ten opzichte van andere windmolens en het aantal winduren. Een windmolen op land heeft een vermogen van gemiddeld 4 MegaWatt en levert jaarlijks ongeveer 10.000 MWh aan elektriciteit op. Dit is voldoende stroom voor ongeveer 4.000 huishoudens. In de gemeente Venray is er mogelijk plaats voor minimaal drie en maximaal zes windmolen; dit houdt in dat er minimaal voor 12.000 huishoudens stroom opgewekt kan worden en voor maximaal 24.000 huishoudens.

Er zijn vier locaties aangewezen in het oosten van de gemeente Venray als zogeheten ‘zoeklocaties’; deze locaties zouden eventueel geschikt kunnen zijn voor een lokaal windpark. In het grootste deel van Venray kunnen geen windmolens komen door de aanwezigheid van vliegveld De Peel in Vredepeel. Grondeigenaren die in één van deze vier zoekgebieden land bezitten, zijn aangeschreven en uitgenodigd voor een digitale informatieavond. Samen met de grondeigenaren wordt besproken wat eventueel de meest geschikte locatie zou kunnen worden voor het windpark. De vier zoekgebieden zijn te zien op de website www.windparkvenray.nl/locaties.

De gemeente Venray heeft uitgesproken de regie te willen houden over een mogelijk windpark; zo kan gegarandeerd worden dat de baten naar de lokale gemeenschap gaan. Een lokaal windpark kan een positieve bijdrage leveren aan de nationale en regionale klimaatdoelstellingen, die gehaald kunnen worden uit een combinatie van zonne- en windenergie. Alleen investeren in zonne-energie levert te weinig op om de klimaatdoelstellingente behalen, vandaar dat er onderzocht wordt wat en hoeveel een lokaal windpark exact kan opleveren op het gebied van windenergie en het verminderen van Co2-uitstoot. VenrayVergroent is het initiatief van de gemeente waaronder dit project valt. Venray Vergroent is verantwoordelijk voor de lokale energietransitie om stapsgewijs over te gaan op duurzame energiebronnen in plaats van energie te halen uit fossiele brandstoffen die steeds schaarser worden.

Op donderdag 19 november om 20.00 uur vindt de eerste digitale informatieavond plaats. Inwoners uit de gemeente Venray kunnen zich hiervoor opgeven via www.windparkvenray.nl. Er is plaats voor vijftig deelnemers. Tijdens deze bijeenkomst wordt onder meer uitleg gegeven  over de uitgangspunten, de locaties, de impact voor omwonenden en is er ruimte voor vragen. Mocht de eerste avond vol zitten, dan worden er direct meerdere avonden georganiseerd. Via de site worden ook de nieuwe data gedeeld. Omdat een lokaal windpark een hoge impact kan hebben voor inwoners en met name direct omwonenden, kunnen zij hun mening, opmerkingen, zorgen en/of vragen delen middels een online vragenlijst.

De online enquête staat op www.windparkvenray.nl en is toegankelijk voor inwoners van de gemeente Venray. Inwoners, grondeigenaren en dorpsraden uit de gemeente Venray kunnen meer informatie inzien en contact opnemen via de website. Ook is er de mogelijkheid om een vraag via WhatsApp te stellen. De gemeente Venray heeft Frank van Bussel gevraagd als onafhankelijke gebiedsregisseur. Hij zal, samen met een lokale werkgroep, de verkenning leiden en organiseren. Tijdens de verkenning staan de bewoners en grondeigenaren centraal. Of een lokaal windpark gerealiseerd wordt, wordt in 2021 besloten door de gemeenteraad van Venray. Alle input van gesprekken met bewoners en grondeigenaren, en de uitkomst van de enquête, wordt hierin meegenomen.

Dit is een gratis artikel van de redactie van Peel en Maas TV. Niet al onze artikelen zijn gratis te lezen. Deze zogenaamde premium artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen Venrays nieuws maken. Wilt u al het Venrayse nieuws lezen? Neem dan een abonnement op Peel en Maas. U kunt dan een papierenkrant incl. digitaal abonnement nemen of alleen een digitaal abonnement. Zo kunnen wij ook in de toekomst het Venrayse nieuws op journalistiek verantwoorde wijze voor u publiceren. Wilt u toegang tot de exclusieve content van Peel en Maas? Klik dan hier

Meer berichten