Logo peelenmaasvenray.nl
<p><strong>De gemeente Venray heeft de impact van het coronavirus op het leven in de gemeente in beeld gebracht.</strong> </p>

De gemeente Venray heeft de impact van het coronavirus op het leven in de gemeente in beeld gebracht.

(Foto: Pixabay)

Venray: plan van aanpak voor hulp bij corona

De gemeente Venray heeft de impact van het coronavirus op het leven in de gemeente in beeld gebracht. Vervolgens hebben bestuur en ambtenaren, in overleg met ondernemers en bewoners, veel energie gestoken in een plan van aanpak om de negatieve gevolgen van de pandemie voor de lokale economie en het maatschappelijk leven zoveel mogelijk te beperken. 

Het plan van aanpak gaat uit van een economisch en een sociaal-maatschappelijk perspectief, gebaseerd op een aantal uitgangspunten. Voorop staat dat in alle gevallen geld dat van het Rijk komt om de gevolgen van covid-19 te verzachten ook alleen voor dat doel wordt gebruikt. De gemeente laat de eigen maatregelen daar zoveel mogelijk bij aansluiten. Ook is het college bereid om (een deel van) de reserve voor rampen en bijzondere omstandigheden aan te spreken. En de gemeente wil snel beginnen met het inzetten van compensatiegelden.  Tot nu toe is de grote klap voor de Venrayse economie uitgebleven. Het aantal faillissementen blijft nog beperkt, het aantal WW-uitkeringen stijgt, maar een echte piek heeft zich nog niet voorgedaan. Voor de horeca heeft een goede zomer daarbij geholpen. De gemeente verwacht dat de gevolgen van corona in het laatste kwartaal wel duidelijk zichtbaar worden. 

Om de ondernemers tegemoet te komen wil het college over 2020 geen terrasgelden, marktgelden en reclamebelasting in rekening brengen. Eerder kregen ondernemers en inwoners al uitstel van belastingen en wachtte de gemeente met het invorderen van achterstallige betalingen. Ook keerde Venray bedrijfskredieten en bijdragen voor levensonderhoud aan ondernemers uit.  Net zo belangrijk is het sociaal-maatschappelijk perspectief: sport, cultuur, buurtactiviteiten, jongeren, ouderen. Uit de impactanalyse concludeert het college dat de sociaal maatschappelijke infrastructuur steeds verder onder druk komt te staan. Het aantal verenigingen/stichtingen dat op dit moment in acute nood verkeert is, vooral dankzij eigen kracht en vitaliteit nu nog beperkt. Er zijn echter duidelijke signalen dat de nood vanaf 2021 gaat toenemen als de situatie voorlopig nog ongewijzigd blijft. Het Venrayse cultuuraanbod is vanwege Covid-19 sterk teruggelopen. Zo stevent de schouwburg dit jaar af op een groot tekort.

Volgens het college is de aanpak geen eindproduct, maar een (tussen)stap in het proces van afwegingen om de negatieve effecten van covid-19 te compenseren. “Het zijn dagkoersen”, aldus wethouder Jan Jenneskens (Financiën). “Het virus is nog onder ons en zal dat mogelijk nog een tijd blijven. We blijven de vinger aan de pols houden en continu anticiperen en reageren op de actualiteit.” “Daarbij is het belangrijk om voortdurend in gesprek te blijven met ondernemers en bewoners en samen op te trekken”, vult burgemeester Luc Winants aan.

De gemeenteraad bespreekt het plan van aanpak Covid-19 in de vergadering van dinsdag 27 oktober. 

Dit is een gratis artikel van de redactie van Peel en Maas TV. Niet al onze artikelen zijn gratis te lezen. Deze zogenaamde premium artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen Venrays nieuws maken. Wilt u al het Venrayse nieuws lezen? Neem dan een abonnement op Peel en Maas. U kunt dan een papierenkrant incl. digitaal abonnement nemen of alleen een digitaal abonnement. Zo kunnen wij ook in de toekomst het Venrayse nieuws op journalistiek verantwoorde wijze voor u publiceren. Wilt u toegang tot de exclusieve content van Peel en Maas? Klik dan hier

Meer berichten