Logo peelenmaasvenray.nl
<p>De begroting voor 2021 is sluitend in de gemeente Venray.</p>

De begroting voor 2021 is sluitend in de gemeente Venray.

(Foto: archief Peel en Maas)

Venray houdt in begroting vast aan ambities

De gemeente Venray werkt ook de komende jaren aan duurzaamheid, veiligheid en een inclusieve samenleving. 

De ambities van het college van B en W blijven hoog, zo blijkt uit de aanbiedingsbrief bij de begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2024. Dit ondanks de onzekerheden die worden veroorzaakt door het coronavirus. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft genoeg plannen voor de komende jaren. Bijvoorbeeld de uitvoering van het nieuwe afvalbeleid en de transformatie van het sociaal domein. Maar denk ook aan de uitbreiding van een aantal projecten in de openbare ruimte: de oostverbinding van de Via Venray, de verbetering van de stationsomgeving en het afronden van de gebiedsontwikkeling in Blitterswijck en Wanssum.

Verder wordt in 2021 gestart met de nieuwbouw van de brandweerkazerne. Ook de verhuizing van de bibliotheek staat op de planning, net als (ver)nieuwde huisvesting van de scholen voor speciaal onderwijs Focus en Spectrum. Via het programma Maasgaard, ligt de nadruk op natuur en landschapsontwikkeling. Samenwerking in de regio blijft eveneens een speerpunt. Venray is één van de gemeenten die de regiodeal hebben ondertekend. Dit met als doel om samen de regio economisch en sociaal te versterken.

Wonen blijft in de volle breedte belangrijk. Mede op basis van de woningbehoeftepeiling, wordt actief ingezet op het realiseren van een toenemende toekomstbestendige woningvoorraad. Met als mooi voorbeeld het St. Annapark waar volgend jaar de eerste woningen worden gerealiseerd.

De begroting voor 2021 is sluitend. De meerjarenbegroting wordt nog een uitdaging vanwege de oplopende uitgaven in het sociaal domein en de effecten van de herverdeling van het gemeentefonds – lees: de uitkering aan de gemeenten vanuit Den Haag. Burgemeester Luc Winants, waarnemend portefeuillehouder financiën, tekent daarbij aan dat bijna alle gemeenten met dezelfde tegenvallers te maken hebben.

 “En we hebben het in Venray in verhouding tot nu helemaal niet slecht gedaan, dankzij het voorzichtige financieel beleid. We moeten voortdurend kijken naar de financiële ruimte die we hebben en daarnaar handelen”, besluit de burgemeester.

Dit is een gratis artikel van de redactie van Peel en Maas TV. Niet al onze artikelen zijn gratis te lezen. Deze zogenaamde premium artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen Venrays nieuws maken. Wilt u al het Venrayse nieuws lezen? Neem dan een abonnement op Peel en Maas. U kunt dan een papierenkrant incl. digitaal abonnement nemen of alleen een digitaal abonnement. Zo kunnen wij ook in de toekomst het Venrayse nieuws op journalistiek verantwoorde wijze voor u publiceren. Wilt u toegang tot de exclusieve content van Peel en Maas? Klik dan hier

Meer berichten