Zon
Zon Foto: Pixabay

Inschrijven voor zonnepark in Venray

Algemeen

Ontwikkelaars van duurzame energie hebben vanaf oktober tot 1 december de tijd zich in te schrijven voor de aanleg van een zonnepark in Venray. Waarschijnlijk wordt één initiatiefnemer door een gemeentelijke adviesgroep uitverkoren om het park te mogen bouwen, maar meer kan ook.

De plannen moeten aan verschillende eisen voldoen. Het park mag maximaal 25 hectare groot worden (minimumgrootte is twee hectare) en komt in het oosten of midden van de gemeente Venray te liggen. Op die manier kan makkelijker worden aangesloten op het Enexis-stroomstation op Keizersveld. 

De inschrijving is onderdeel van de KODE Venray. Daarin staat beschreven waaraan de opwekking van duurzame energie in de gemeente Venray moet voldoen en welke spelregels voor initiatiefnemers gelden. Burgemeester en wethouders leggen de inschrijving voor aan de commissie Werken en Besturen die woensdag 2 september het voorstel bespreekt. De gemeenteraad krijgt het plan 22 september voorgelegd.

Uit de krant