Logo peelenmaasvenray.nl
Foto: Rikus ten Brücke

Natuuronderzoek nodig voor vliegbasis De Peel

Om vliegbasis De Peel weer in gebruik te nemen moet Defensie een vergunning aanvragen op grond van de Wet natuurbescherming. Dit heeft te maken met stikstofuitstoot waarvoor nu eerst onderzoek nodig is. Dat betekent wel dat het eerder in gang gezette Luchthavenbesluit De Peel langer op zich laat wachten.

De Raad van State deed eind mei een uitspraak over stikstofproblemen, wat de vergunning nodig maakt. Defensie maakt pas aanspraak op deze vergunning als ze maatregelen neemt die rekening houden met beschermde natuurgebieden. De vliegbasis op de Luitenant-generaal Bestkazerne in De Peel ligt namelijk in de buurt van meerdere beschermde natuurgebieden, zogeheten Natura 2000-gebieden.

Door het onderzoek wordt het ontwerp-luchthavenbesluit opgeschoven. Dat geldt ook voor de milieueffectrapportage. Beide documenten zijn nodig om te komen tot een luchthavenbesluit. De nieuwe planning wordt in oktober met omwonenden besproken in de eerstvolgende Commissie Overleg & Voorlichting Milieu (COVM).

Wat ook vertraging oploopt, is de nota waarin Defensie reageert op reacties en adviezen die binnenkwamen op de Conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau. Dit wordt nu in het najaar. Deze reactienota wordt toegestuurd naar alle indieners van een zienswijze, ter inzage gelegd op het gemeentehuis in Venray en gepubliceerd op www.defensie.nl.

Dit is een gratis artikel van de redactie van Peel en Maas TV. Niet al onze artikelen zijn gratis te lezen. Deze zogenaamde premium artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen Venrays nieuws maken. Wilt u al het Venrayse nieuws lezen? Neem dan een abonnement op Peel en Maas. U kunt dan een papierenkrant incl. digitaal abonnement nemen of alleen een digitaal abonnement. Zo kunnen wij ook in de toekomst het Venrayse nieuws op journalistiek verantwoorde wijze voor u publiceren. Wilt u toegang tot de exclusieve content van Peel en Maas? Klik dan hier

Meer berichten