Afbeelding
Foto: Shelly Boom

Resultaten enquête Omgevingsvisie bekend

Algemeen

768 mensen hebben de enquête over de Venrayse Omgevingsvisie ingevuld. In de enquête, die onder meer werd aangekondigd op de gemeentepagina en de social media-accounts van de gemeente, kregen inwoners de mogelijkheid om hun mening over de toekomst van de Venrayse omgeving te geven. Daaraan werd goed gehoor gegeven.

Eigenlijk was het de bedoeling om dit voorjaar ook fysieke gespreksrondes in te plannen met inwoners. Vanwege de coronamaatregelen heeft de gemeente zich nu moeten wenden tot een digitale enquête. "Ik ben blij dat veel inwoners de moeite hebben genomen om de enquête in te vullen", aldus verantwoordelijk wethouder Jan Loonen. "Ik hoop dat we komend najaar op een veilige en verantwoorde manier ook nog een aantal bijeenkomsten kunnen plannen, waarin we fysiek ook van gedachten wisselen met inwoners." De gemeente hoopt de Omgevingsvisie begin 2021 klaar te hebben.

Groen, kringloopeconomie, monumentale panden
Inwoners nemen in de enquête duidelijk stelling op een aantal punten. Zo kiest 71 procent van de respondenten eerder voor meer groen in de buurt dan meer parkeerplekken en is 80 procent van de respondenten van mening dat in de toekomst een kringloopeconomie moet worden nagestreefd. Het meest eensgezind zijn de respondenten over monumentale panden: 89 procent ziet niets in het slopen van monumentale panden, maar wil ze liever opknappen. ‘Monumentale panden geven karakter’, zo wordt gezegd.

Intensieve veehouderij, houtkachels en vuurkorven
Een groot deel van de respondenten maakt zich zorgen over de agrarische sector. Inwoners ervaren vooral stankoverlast, uitstoot van stikstof en fijnstof en landschapsvervuiling als negatieve gevolgen van intensieve veehouderij. Respondenten zijn juist verdeeld over de vraag of houtkachels niet in een woonwijk horen (44 procent) en of vuurkorven horen bij een gezellige zomeravond (53 procent).

Arbeidsmigranten en economische ontwikkeling
Ook thema’s als arbeidsmigranten en economische ontwikkeling kwamen in de enquête ter sprake. 59 procent van de respondenten vindt dat huisvesting van arbeidsmigranten belangrijk is, omdat arbeidsmigranten nodig zijn voor het Venrayse bedrijfsleven. 86 procent van de respondenten vindt dat eerst verouderde bedrijfsterreinen moeten worden opgeknapt voordat nieuwe terreinen worden ontwikkeld.

Identiteit en trots
Ook werd aan inwoners gevraagd welke van de geselecteerde 16 foto’s de identiteit van Venray het best zou weergeven. Met 22 procent was de foto van een bij veruit het populairst. 'Meer groen, natuur en duurzaamheid', ‘toekomstige generaties’ en ‘natuur is het mooiste wat er is’ werd als toelichting gegeven. Tenslotte kregen respondenten de kans om aan te geven waar ze het meest trots op zijn.

De top-3 was:
De natuurgebieden in en rond Venray
De geschiedenis van Venray
De saamhorigheid.

Aan de hand van deze stellingnames en opmerkingen, gaat de gemeente Venray verder aan de slag met de Omgevingsvisie. Alle ontwikkelingen worden gedeeld met de inwoners via www.omgevingsvisie.venray.nl. Daar zijn ook de volledige resultaten van de enquête te vinden.

Uit de krant