Ontwerp-omgevingsplan Centrum Venray opgesteld
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227470&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=peelenmaasvenray.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=580,581,582,586" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo peelenmaasvenray.nl
In het centrum van Venray worden ook veel evenementen  gehouden, waarvoor regels gelden.
In het centrum van Venray worden ook veel evenementen gehouden, waarvoor regels gelden. (Foto: archief Peel en Maas)

Ontwerp-omgevingsplan Centrum Venray opgesteld

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met ontwerp-omgevingsplan Centrum Venray.

Voor dat omgevingsplan gingen meer dan honderd bewoners en ondernemers uit het centrum en vertegenwoordigers van het aanjaagteam Centrum, Venray Centraal en de wijkraad Centrum met elkaar in gesprek. 

"We hebben met elkaar afgesproken dat de gemeente flexibeler met regelgeving omgaat, maar dat initiatiefnemers meer rekening met elkaar houden", aldus verantwoordelijk wethouder Jan Loonen. Met het ontwerp-omgevingsplan Centrum Venray wordt het huidige bestemmingsplan Centrum herzien. De gemeente Venray heeft er bewust voor gekozen om op deze manier voor te sorteren op de Omgevingswet. Jan Loonen: "Het Rijk heeft besloten dat alle gemeenten per 1 januari 2021 gaan werken met de Omgevingswet. Wij kiezen ervoor om daar voor het centrum nu alvast mee te beginnen, zodat we straks goed zijn voorbereid."

Daarnaast zijn er nog meer voordelen van het nu alvast werken met een omgevingsplan, vertelt Jan Loonen: "Een omgevingsplan houdt veel meer rekening met de bestaande kwaliteiten en de gewenste ontwikkeling van een gebied. In plaats van heel veel strakke regels, toetsen we straks of initiatieven passen binnen die ontwikkelrichting. Dat is simpeler en doeltreffender. Bovendien geven we daarmee gehoor aan de vraag van veel bewoners en ondernemers."

Het loslaten van een aantal regels gaat gepaard met de introductie van een zogeheten zorgplicht. Daarmee vraagt de gemeente van gebruikers en initiatiefnemers dat ze rekening houden met de omgeving bij initiatieven. Met de beweging naar minder regels en de introductie van de zorgplicht hoopt de gemeente dat initiatiefnemers zelf draagvlak zoeken in de omgeving. "We stellen het gesprek centraal en niet de regeltjes", aldus de wethouder.  Een concreet voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat de maximale hoogte niet langer is vastgelegd, maar dat een gebouw moet passen in de omgeving. "Dit vraagt om een goed overleg vooraf."

Ook is het mogelijk om regelingen die normaal gesproken niet in bestemmingsplannen zijn opgenomen op te nemen in het omgevingsplan. Het gaat dan bijvoorbeeld over (bestaande) regelingen voor (geluid bij) horeca, terrassen, evenementen en het beleid ten aanzien van welstand en standplaatsen. Wat verder nieuw is in het omgevingsplan, is het werken met meldingen. Jan Loonen: "Hierdoor kunnen sommige uitbreidingen of wisselingen van functies sneller worden gerealiseerd, mits aan bepaalde voorwaarden die betrekking hebben op een goed woon- en leefklimaat wordt voldaan."

Op donderdag 4 juli houdt de gemeente Venray om 19.30 uur in de raadzaal een informatieavond over het ontwerp-omgevingsplan voor bewoners, ondernemers en overige betrokkenen in het centrum. Na vrijgeven van het ontwerpplan door de gemeenteraad start de wettelijke bestemmingsplanprocedure. Het ontwerp-omgevingsplan ligt van 2 augustus tot en met 13 september ter inzage , waarna de gemeenteraad er een definitief besluit over neemt.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227470&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=peelenmaasvenray.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=580,581,582,586" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227470&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=peelenmaasvenray.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=580,581,582,586" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>