Logo peelenmaasvenray.nl

Talentencampus op locatie Veltum niet haalbaar

De weg naar een brede voorziening voor het primair onderwijs (regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs) in Venray krijgt een nieuwe route.  De partners in de beoogde Talentencampus (gemeente Venray, SPOVenray en Onderwijsgroep Buitengewoon) stoppen met de realisatie op de locatie Veltum.

De stuurgroep waarin de gemeente en de onderwijsbesturen samenwerken, stelt dat voor na onderzoek van demografische, ruimtelijke, verkeerskundige en onderwijskundige aspecten van de locatie Veltum. Het aantal leerlingen op De Keg en Coninxhof groeit op de langere termijn. De groei zorgt ervoor dat verbouw of nieuwbouw op de locatie in Veltum erg lastig en erg duur wordt  De beperkingen zijn zo groot dat de partners doorgaan met de Talentencampus in Veltum onwenselijk vinden.

Gelijktijdig met het onderzoek hebben ontwikkelingen binnen de onderwijsinstellingen ook geleid tot verschuivingen in de denkrichting. Zo zijn de ervaringen met de samenvoeging van SBO Focus en Spectrum (voorheen SO Geijsteren) positief. Tevens willen SPOVenray en Onderwijsgroep Buitengewoon de expertisefunctie die SBO Focus en SO Spectrum biedt breder inzetten voor het gehele onderwijs en niet koppelen aan één of twee basisscholen. Het doel van beide besturen is om de onderscheiden expertise van Focus en Spectrum te bundelen en te integreren tot één school met het meest specifieke ondersteuningsprofiel van alle basisscholen binnen de regio Venray. Hierbij is het oogmerk dat SPOVenray bevoegd gezag en bestuur wordt van deze geïntegreerde school.

Het besluit om te kiezen voor een andere route en niet verder te gaan met de opzet zoals die tot nu toe bedoeld was, is in goed overleg tussen gemeente, SPOVenray en Onderwijsgroep Buitengewoon genomen. Burgemeester en wethouders hebben besloten het voorstel van de stuurgroep over te nemen. De gemeenteraad heeft in februari het laatste woord over het voorstel. Als de raad akkoord gaat, is het hoofdstuk Talentencampus op de locatie Veltum afgesloten, maar blijft het gezamenlijke streven naar het best mogelijke onderwijs voor kinderen uit de gemeente Venray overeind.

Dit is een gratis artikel van de redactie van Peel en Maas TV. Niet al onze artikelen zijn gratis te lezen. Deze zogenaamde premium artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen Venrays nieuws maken. Wilt u al het Venrayse nieuws lezen? Neem dan een abonnement op Peel en Maas. U kunt dan een papierenkrant incl. digitaal abonnement nemen of alleen een digitaal abonnement. Zo kunnen wij ook in de toekomst het Venrayse nieuws op journalistiek verantwoorde wijze voor u publiceren. Wilt u toegang tot de exclusieve content van Peel en Maas? Klik dan hier

Meer berichten