De Zorggroep wil in het voormalig verpleeghuis Beukenrode in Venray een zorghotel vestigen.
De Zorggroep wil in het voormalig verpleeghuis Beukenrode in Venray een zorghotel vestigen.

Mogelijk zorghotel in voormalig verpleeghuis Beukenrode

Algemeen

De Zorggroep gaat de mogelijkheden onderzoeken om in het voormalig verpleeghuis Beukenrode in Venray een zorghotel te vestigen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft hiertoe een subsidie toegekend op grond van het besluit herbestemming monumenten. Eerder realiseerde De Zorggroep hier al 30 zorgstudio's verdeeld over drie verdiepingen. Een groot deel van Beukenrode, dat ooit een kloostercomplex is geweest, staat nog leeg en heeft geen bestemming. De resultaten van het onderzoek worden binnen zes maanden verwacht.

Dat De Zorggroep een zorghotel in Venray wil bouwen is niet nieuw. Eerder werd gesproken over een zorghotel nabij het nieuw te realiseren ziekenhuis in Venray. Maar het besluit hierover wordt pas verwacht na de fusie van de ziekenhuizen Laurentius Roermond met VieCuri Venlo/Venray. Ondertussen wil De Zorggroep een alternatief verkennen wat Beukenrode als locatie versterkt en bijdraagt aan de huisvestingsbehoefte van toekomstige zorgvragers zowel op het gebied van revalidatie als op het gebied van langdurige zorg. Op dit moment heeft De Zorggroep een revalidatievoorziening ondergebracht in het ziekenhuis VieCuri in Venray. Hoewel deze locatie voldoet zal een moderne revalidatievoorziening in de vorm van een zorghotel, beter tegemoetkomen aan wensen van cliënten. De Zorggroep heeft hiermee al positieve ervaring opgedaan in de vorm van het Zorghotel Roermond.

In Venray wil De Zorggroep samenwerken met andere zorgpartijen om zo een duurzame invulling te geven aan Beukenrode.

Uit de krant