In het toenmalige klooster van de Zusters Ursulinen is nu het gemeentehuis gevestigd. Foto: Shelly Boom
In het toenmalige klooster van de Zusters Ursulinen is nu het gemeentehuis gevestigd. Foto: Shelly Boom

Ursulinen nemen afscheid van Venray

Algemeen

De Zusters Ursulinen in Venray brengen vrijdag 24 november samen met hun gasten uit de hele wereld een bezoek aan het Venrayse gemeentehuis.

Dit bezoek houdt verband met het naderende vertrek van de zusters uit Venray - na 180 jaar. In hun toenmalige klooster is nu het gemeentehuis gevestigd. De gasten worden om 10.30 uur ontvangen door de locoburgemeester. Het bezoek wordt afgesloten met een rondleiding in en rondom het voormalige klooster. Het aantal religieuzen in Nederland vergrijst in hoge mate en neemt sterk af. Na bijna 180 jaar in Venray te zijn gevestigd, herbezinnen de Ursulinen zich op de toekomst van hun provincie. Zij gaan met ingang van 2018 fuseren met de Poolse provincie van de Ursulinen. In Polen is nog groei en er is een evenwichtige verdeling van leeftijdsgroepen. De gemiddelde leeftijd ligt daar ruim onder de 50 jaar, terwijl hier de gemiddelde leeftijd momenteel 84,6 jaar is.

De geschiedenis van de Ursulinen in Venray gaat terug tot 1838. In dat jaar vestigden zij in de gebouwen van het voormalige klooster Jerusalem een pensionaat voor meisjes uit gegoede katholieke families. Dit pensionaat kreeg landelijke bekendheid vanwege de uitstekende kwaliteit van het onderwijs. In 1915 openden de Ursulinen in Venray het eerste katholieke gymnasium voor meisjes in Nederland. Na de opheffing van het pensionaat en de verkoop van het kloostergebouw aan de gemeente in 1973 bleven de zusters nog met Venray verbonden dankzij hun klooster aan de Merseloseweg, waar het provinciaal bestuurscentrum van de orde in Nederland is gevestigd.

In het klooster aan de Merseloseweg ontvangen de zusters de komende week gasten vanuit de gehele wereld voor een gepast afscheidsprogramma. In dit programma met het thema Back to the past is een bezoek aan het gemeentehuis in Venray opgenomen. De gasten krijgen een rondleiding langs de meest markante historische plekken binnen en buiten die herinneren aan het oude klooster-pensionaat Jerusalem.

Venray is, naast Sittard, de bakermat van de geschiedenis van de Ursulinen in Nederland.

Uit de krant