Montessorischool gaat verhuizen

Montessorischool Venray neemt vanaf volgend jaar zijn intrek in het schoolgebouw van voorheen de Landweert.

De montessorischool is momenteel gevestigd in de schoolwoningen aan de Sleutelbloem in Landweert. Gebleken is echter dat deze locatie niet ideaal is en de school bovendien beperkt in haar activiteiten en groeimogelijkheden. Fusieschool De Klimboom zit in het gebouw van de voormalige basisschool de Vlaswei, en gebruikt daarbij nog enkele klassen in het gebouw van de vroegere de Landweert. De overige lokalen in dat gebouw worden nu dus ingericht voor de definitieve huisvesting van de Montessorischool. Met een kleine uitbreiding kunnen hier dan bovendien buitenschoolse opvang en kinderopvang worden ondergebracht. SPOV en het bestuur van de Montessorischool MOZON geven voor wat betreft de realisatie van een kindcentrum in de wijk vooralsnog de voorkeur aan het inrichten daarvan volgens de eigen onderwijsfilosofie, maar sluiten samenwerking in de toekomst niet uit.

In het verhuisplan is tevens noodzakelijk groot onderhoud meegenomen: vervanging van het dak, vervanging van de kozijnen en maatregelen ter verbetering van het binnenklimaat. Om een gemeenschappelijke aula in het gebouw te creëren moet verder een toiletgroep verplaatst worden. Tot slot wordt een bestaand semipermanent lokaal voor de Klimboom door nieuwbouw vervangen. Het merendeel van de werkzaamheden kan alleen tijdens de schoolvakanties worden uitgevoerd.  Voorzien is dat in de zomervakantie de werkzaamheden starten. Voor Kerstmis 2016 moeten ze dan zijn afgerond. MOZON wil het nieuwe gebouw zo snel mogelijk betrekken.

De kosten voor de verhuizing van MOZON, de verbouwing van de schoolgebouwen en de realisatie van het kindcentrum worden geraamd op zo'n 1.4 miljoen euro. Alle overige inpandige verbouwingskosten komen voor rekening van de beide schoolbesturen.

Dit is een gratis artikel van de redactie van Peel en Maas TV. Niet al onze artikelen zijn gratis te lezen. Deze zogenaamde premium artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen Venrays nieuws maken. Wilt u al het Venrayse nieuws lezen? Neem dan een abonnement op Peel en Maas. U kunt dan een papierenkrant incl. digitaal abonnement nemen of alleen een digitaal abonnement. Zo kunnen wij ook in de toekomst het Venrayse nieuws op journalistiek verantwoorde wijze voor u publiceren. Wilt u toegang tot de exclusieve content van Peel en Maas? Klik dan hier

Meer berichten