Afbeelding
Foto: Pexels
Ingezonden mededeling

Het belang van het PAGO voor jouw bedrijf

Algemeen

Het Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO) is een waardevol instrument dat zowel de gezondheid als het welzijn van je medewerkers bevordert. Het biedt echter niet alleen voordelen voor de individuele medewerkers, maar ook voor jou als werkgever en de organisatie als geheel. Klik hier om meer te weten te komen over wat het PAGO inhoudt en waarom het een essentieel onderdeel is voor een veilige en gezonde werkplek. 

Wat houdt het PAGO in?

Het PAGO is een gestructureerd gezondheidsonderzoek waarbij vroegtijdig gezondheidsproblemen die te maken hebben met het werk worden opgespoord. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen of fysieke belasting, maar ook om werk gerelateerde stress. Door periodiek het gezondheidsonderzoek uit te voeren, kunnen potentiële risico’s voor de gezondheid in een vroeg stadium worden geïdentificeerd en aangepakt. Hiermee blijft het ziekteverzuim beperkt, is de werksfeer optimaal en vergroot de productiviteit. 

Proactieve benadering voor een gezonde werkomgeving

Het PAGO laat je als werkgever periodiek uitvoeren, zodat de gezondheid en veiligheid van de werknemers verbetert. Door bovendien de gezondheid van de werknemers te monitoren, zie je als werkgever al snel bepaalde trends en patronen terug met betrekking tot gezondheidsproblemen op de werkvloer. Met proactieve maatregelen kun je vervolgens preventief gezondheidsklachten voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn het aanschaffen van ergonomische kantoormeubelen, het aanpassen van werkplekken of het aanbieden van programma’s en trainingen die de gezondheid bevorderen. Hierdoor draagt het PAGO bij aan een gezonde werkomgeving voor alle medewerkers. 

Een betere werksfeer dankzij het PAGO

Een ander belangrijk onderdeel van het PAGO is dat de communicatie tussen de werkgever en werknemers wordt bevorderd. Door regelmatig het onderzoek te laten uitvoeren, bespreken werknemers hun gezondheidsklachten en ontvangen zij advies van professionele zorgverleners. Dit draagt bij aan een transparante werkcultuur, waarbij werknemers zich gehoord en gewaardeerd voelen door hun werkgever. 

Is het PAGO verplicht?

Het faciliteren van een periodiek medisch onderzoek aan je werknemers is volgens de Arbowet verplicht. Je hebt hierbij de keuze uit een PAGO of een Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Belangrijk is om in de CAO van de bedrijfssector te bekijken of hier specifieke regels over zijn opgenomen. Ondanks dat je als werkgever verplicht bent om het onderzoek aan te bieden, is een werknemer overigens niet gehouden om daaraan deel te nemen. Werknemers zijn enkel verplicht om mee te doen aan het PAGO als dit is opgenomen in de CAO. Dit geldt met name voor specifieke posities met grote risico’s, zoals in de luchtvaart, bouw of politie. De resultaten van het onderzoek kunnen daarbij gevolgen hebben voor de functie van de werknemer. Bij een niet-verplichte PAGO geldt dit echter niet. 

Uit de krant