Joep Janssen (2) uit Venray opende deze week symbolisch het beweegstimulerende consultatiebureau in Venray met het gooien van de dobbelsteen voor de beweegspiegel.
Joep Janssen (2) uit Venray opende deze week symbolisch het beweegstimulerende consultatiebureau in Venray met het gooien van de dobbelsteen voor de beweegspiegel. Foto: Malou

Nieuwe inrichting consultatiebureau Venray stimuleert bewegen

Algemeen Venray

GGD Limburg-Noord heeft sinds kort de consultatiebureaus in Blerick en Venray aangepast. De nieuwe inrichting stimuleert jonge kinderen om te bewegen. Met onder andere een beweegspiegel en vloerstickers worden kinderen uitgedaagd om in de ruimte actief bezig te zijn. Ouders zien zo dat bewegen belangrijk, leuk én makkelijk is. Voor de jeugdverpleegkundigen is dit een mooie manier om met ouders in gesprek te gaan over het belang van bewegen.

Van jongs af aan genoeg bewegen is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van een kind. Bewegen zorgt ervoor dat kinderen zich sociaal en lichamelijk beter ontwikkelen. Het heeft ook positieve invloed op de ontwikkeling van het verstand. 

Een omgeving die uitdaagt tot bewegen, helpt hierbij. De nieuwe inrichting van de consultatiebureaus in Blerick en Venray laat zien dat bewegen belangrijk is én nodigt jonge kinderen uit om te bewegen. Zo hangt er een spiegel, waarvoor kinderen bewegingen kunnen uitvoeren die de dobbelsteen aangeeft en ligt er een route met vloerstickers die kinderen springend kunnen volgen. Daarnaast zijn er stickers aangebracht met beweegoefeningen die ouders samen met hun kind op het aankleedkussen kunnen doen.

Beweegspelletjes voor de allerjongsten
Beweging is niet alleen belangrijk bij het consultatiebureau. Ook daarbuiten is het belangrijk dat kinderen (meer) bewegen. Venlo.fit, Venray Beweegt en GGD Limburg-Noord ontwikkelden samen met Kinderfysiotherapie Venray een beweegboekje om ouders te helpen om meer beweging in de dag te brengen. In het beweegboekje staan beweegspelletjes, die via een tekening, filmpje en beschrijvende tekst worden uitgelegd.

De beweegspelletjes zijn bedoeld voor baby’s vanaf 10 maanden. Alle ouders die voor het 11-maandenconsult bij het consultatiebureau in gemeente Venlo of Venray komen, ontvangen gratis dit beweegboekje.

Samenwerking voor een gezonde toekomst
De nieuwe inrichting van de consultatiebureaus en het beweegboekje zijn onderdeel van de preventieaanpak 0-2 jaar. Al vijf jaar werken Venlo.fit, Venray Beweegt, GGD Limburg-Noord en JOGG (Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst) hierin samen. Sinds 1 juli 2023 hebben alle consultatiebureaus in Noord- en Midden-Limburg zich hierbij aangesloten.

Er is voor alle ouders met jonge kinderen structureel aandacht voor positieve gezondheid, preventie en in het bijzonder het bevorderen van een gezonde leefstijl. Op deze manier wordt er in de regio met diverse professionals en partners samengewerkt aan een gezonde toekomst voor de volgende generatie.

Uit de krant