Regionale samenwerking zorgtaken


In Noord-Limburg slaan zeven gemeenten de handen gezamenlijk ineen om hun toekomstige zorgtaken beter te kunnen uitvoeren.

Het gaat om de gemeenten Venray, Horst aan de Maas, Beesel, Bergen, Gennep, Peel en Maas en Venlo. Vanaf 1 januari 2015 krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor de taken AWBZ, Jeugdzorg en Participatiewet. De gemeenten hopen door samen te werken kwalitatief betere specialistische hulp te kunnen bieden aan jeugd en ouderen. En bovendien te besparen op de kosten door gezamenlijke inkoop van zorg.

“De meeste taken voeren de gemeenten momenteel afzonderlijk van elkaar uit”, legt wethouder Twan Jansen uit. “Een aantal taken kan of moet echter op regionaal niveau worden uitgevoerd. Denk hierbij aan specialistische ondersteuning in de jeugdhulp, gespecialiseerde dagbesteding of het benaderen van werkgevers om ervoor te zorgen dat er voldoende banen zijn. Daarnaast gaat de regio gezamenlijk afspraken maken met zorgaanbieders over prijs en kwaliteit.”

Tot op heden hebben gemeenten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zelf opdrachten gegeven aan zorgaanbieders. De nieuwe verantwoordelijkheden voor gemeenten stellen echter veel zwaardere eisen aan dit proces dat voor gemeenten ‘nieuw’ is. In Noord-Limburg gaan zeven gemeenten gezamenlijk in gesprek met (potentiële) aanbieders om te komen tot algemene en maatwerkoplossingen voor ondersteuningsvragen van burgers. “We streven naar gezamenlijke inkoop in de vorm van raamcontracten, waarbij het aan iedere gemeente afzonderlijk is welke producten en diensten worden afgenomen. En we vragen gezamenlijk een subsidie aan de provincie voor externe ondersteuning bij dit complexe proces”, aldus Twan Jansen.

 

 


Comments are closed.