Bedrijf BituRec mag toch kantoor bouwen aan Metaalweg


Het bedrijf BituRec mag aan de Metaalweg toch een nieuw kantoor bouwen. Ondanks dat de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) een negatief welstandadvies gaf. Het komt zelden voor dat het college een advies van ARK terzijde schuift.

BituRec is een recyclingbedrijf van bitumen dakbedekkingen. Het afvalproduct bestaat uit korrels die geschikt zijn als grondstof bij de productie van nieuwe dakbedekking, isolatie en wegenbouwasfalt. Het bedrijf aan Metaalweg 14 diende in oktober 2012 een aanvraag in voor een bouwvergunning van kantoren. ARK was van mening dat het bouwplan niet voldeed aan de vereiste ruimtelijke kwaliteit. De welstandcommissie maakte aanmerkingen over de vloeren, de randen van de daken en de voorgevel. Hierdoor zou de vergunning geweigerd moeten worden.

Het college vond dat het slechts om kleine en ondergeschikte verbeterpunten ging, ten opzichte van het totale bouwplan. Bovendien is het de bedoeling bedrijventerrein Smakterheide aan te wijzen als welstandvrij gebied. De planning is dat de welstandvrije zone medio 2013 wordt ingevoerd. Voor BituRec zou dit betekenen dat het bouwplan dan iet meer aan ARK hoeft te worden voorgelegd. Vooruitlopend hierop besloot het college het negatieve welstandadvies te negeren. Het bouwplan zal alleen getoetst worden aan de Wabo en de technische eisen van het Bouwbesluit.


Comments are closed.