Boek over Sint Paschalis


De werkgroep Paschalis heeft onder auspiciën van de Historische Kring Oostrum en Spraland het initiatief genomen tot de uitgave van een boekwerk over het voormalige Juvenaat en Noviciaat Sint Paschalis in Oostrum.

In het boek wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van de congregatie van de Broeders van Liefde en op de stichting van het noviciaat. Het gebouw is gerealiseerd in de jaren ‘’30 van de vorige eeuw onder architect Jos Bekkers uit Haarlem. Veel aandacht is besteed aan de architectuur. De kunstschatten zoals de kloostergangen, de gebrandschilderde ramen, de siersmeedkunst en de muurschilderingen zijn door middel van foto’’s in dit boek opgenomen. De uitgevers zijn veel aandacht verschuldigd aan de overleden cultuurhistoricus Harrie Vriens. Van zijn hand is een uitgebreide documentatie en gedetailleerde beschrijving te vinden over gebouw en kapel in het onlangs gereed gekomen boekwerk Paschalis, een verborgen klooster in een open boek.

Tijdens een speciale bijeenkomst voor genodigden in de kapel van Paschalis wordt het boekwerk aangeboden. Vanaf zaterdag 9 oktober is het boek verkrijgbaar in de plaatselijke boekhandel in Venray, maar ook tijdens de open dag die op 9 oktober wordt gehouden in Verslavingskliniek Paschalis in Oostrum. In de loop der jaren is de bestemming ingrijpend veranderd en spreekt men nu van Verslavingszorg Paschalis. De open dag duurt van 12.00 tot 17.00 uur en men kan deze dag kennismaken met gebouw en verslavingszorg aan de Wanssumseweg. Medewerkers van de kliniek zijn deze middag aanwezig om vragen te beantwoorden.


Comments are closed.